Verzuimcijfer derde kwartaal 2020 iets hoger ten opzichte van vorig jaar

In het derde kwartaal van dit jaar was het ziekteverzuim van werknemers bij bedrijven en overheid 4,4 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het derde kwartaal een jaar eerder lag het verzuim iets lager, namelijk op 4,0 procent. In vrijwel alle bedrijfstakken was het ziekteverzuim hoger dan een jaar eerder, op de sectoren onderwijs, openbaar bestuur en de overheid na.

In de gezondheids- en welzijnszorg was het verzuim door ziekte met 5,9 procent opnieuw het hoogst (dit percentage lag op 5,2 procent in het derde kwartaal van 2019). De horeca en de landbouw kennen traditioneel gezien het laagste ziekteverzuim, maar in het derde kwartaal van 2020 is dit juist in deze bedrijfstakken het sterkst toegenomen.

Tot nu toe was het ziekteverzuim dit jaar in elk kwartaal hoger dan in 2019. Maar het CBS kan die stijging niet koppelen aan de coronacrisis omdat niet bekend is wat de reden van het verzuim is geweest.

Weet u wat er van u verwacht wordt bij verzuim? Lees het op deze pagina en voorkom verrassingen.