Tevredenheid arbodienst stijgt

Ipsos heeft een onderzoek gedaan naar de ervaringen van medewerkers die contact hebben gehad met een arbodienst. Het onafhankelijke onderzoek vond plaats in opdracht van de brancheorganisatie van arbodiensten OVAL. Onlangs verscheen de trendrapportage met de resultaten uit dit onderzoek.

Ipsos ondervroeg ruim 900 medewerkers die begin dit jaar te maken hebben gehad met een arbodienst. Verschillende aspecten zijn onderzocht, zoals de communicatie met de arbodienst, de gemaakte afspraken en de manier van werken. Hierbij is niet alleen de dienstverlening van de bedrijfsarts, maar ook die van de contactpersoon en ‘andere medewerkers’ van de arbodienst tegen het licht gehouden.

Tevredenheid met betrekking tot bedrijfsartsen

78% van de cliënten is tevreden over de bedrijfsarts. Cliënten zijn in toenemende mate tevreden over de vertrouwelijkheid waarmee de bedrijfsarts omgaat met medische cliëntgegevens. Ook scoren zij goed op de aspecten: serieus nemen verzuim, vriendelijkheid en tijd voor de cliënt.

Tevredenheid met betrekking tot casemanager/contactpersoon

De tevredenheid over casemanager/contactpersoon is toegenomen. 71% van de bevraagde cliënten is tevreden over casemanager. In lijn met de scores voor de bedrijfsarts steeg de tevredenheid over de manier waarop de casemanager met privacy omgaat. Ook zijn cliënten meer tevreden over het contact, de werkwijze en toegankelijkheid van de professionals.

Betere zorg door goede samenwerking

Zorg van de Zaak zet vol in op samenwerking tussen medische en niet-medische professionals. Zo staan inzetbaarheidscoaches werkgevers bij rondom verzuim en inzetbaarheidsvraagstukken. Zij geven praktische adviezen en leiden verzuim- en re-integratietrajecten in goede banen. Deze werkwijze is een van de maatregelen die in de reguliere (curatieve) zorg en ook bij
Zorg van de Zaak gebruikelijk is om doelgericht en op kwalitatief hoogstaand niveau te kunnen werken. En het belangrijkste: door middel van goede samenwerking kunnen we werknemers en werkgevers beter helpen.

Meer over het onderzoek is te lezen in het persbericht van OVAL.