Rol van de bedrijfsarts bij de COVID-19 test via de GGD verdwijnt

Update 13 augustus 2020: De aanvraag van een COVID-19 test via Zorg van de Zaak is niet meer mogelijk


Situatie tot 1 juni: aanmelding, triage en advies door bedrijfsarts

Sinds maart 2020 hebben arbodiensten verbonden aan de brancheorganisatie OVAL op verzoek van het ministerie van VWS actief meegewerkt aan de uitvoering van het landelijk testbeleid op het coronavirus.

Medewerkers met klachten uit de door de overheid aangewezen sectoren kunnen zich via hun arbodienst aanmelden voor een test. De bedrijfsarts verzorgt de triage. De arts van Zorg van de Zaak koppelt de uitslag van de test terug aan de werknemer. Bij een positieve uitslag krijgt de werknemer van de eigen bedrijfsarts advies over arbeidsrisico’s, (individuele) gezondheidsaspecten, preventiebeleid (van de organisatie) en beroepsziekten.

Nieuwe situatie vanaf 1 juni: triage door bedrijfsarts vervalt

Vanaf 1 juni vindt er geen triage meer plaats door bedrijfsartsen en andere artsen. Hiermee vervalt de rol van de bedrijfsarts in het testproces. Iedereen met klachten, werkend en niet-werkend, kan rechtstreeks contact opnemen met de GGD en een test aanvragen. Een negatieve uitslag wordt per mail/schriftelijk gecommuniceerd door de GGD. Bij een positieve testuitslag wordt telefonisch contact opgenomen door de GGD en volgt een schriftelijke bevestiging. Daarnaast vindt er een standaard bron- en contactonderzoek plaats door de GGD. Bekijk ook de kamerbrief over deze wijziging.

Wat zijn de gevolgen?

Een rechtstreeks contact tussen een individuele werknemer en GGD werkt mogelijk efficiënter in de huidige infrastructuur van verschillende GGD-en, hun eigen systemen en processen.

Natuurlijk kunt u nog steeds bij Zorg van de Zaak terecht als u op zoek bent naar advies over inzetbaarheid en preventie. Heeft u een vraagstuk over de inzetbaarheid van uw werknemers en het coronavirus? Wij helpen u graag weer op weg. Klik hier voor meer informatie