Mindful (werkend) door de coronacrisis heen

Veel mensen hebben het zwaar deze periode. Ze missen hun routine en sociale contacten en zijn uitgeput door de combinatie van thuiswerken en zorgen. Mindfulness is een manier om hiermee om te gaan. Wibo Koole, trainer bij het Mindfulnesscentrum en auteur van verschillende boeken over het onderwerp zoals Mindful werken, stelt in NRC dat mindfulness neerkomt op het trainen van je aandachtsspier. “Wat je traint, is om elke ervaring -dat kan zijn een fysieke sensatie, gevoel, gedachte of emotie- te erkennen.” Door die opmerkzaamheid kun je je handelen beïnvloeden, iets wat volgens Koole goed van pas komt in coronatijd.

Hoe breng jij je aandacht naar het hier en nu? Tips om je aandacht beter te verdelen vind je hier. Deze tips kun je ook toepassen als je thuis aan het werk bent.

Mindfulness kun je trainen. Bekijk de mogelijkheden voor een training bij Skils, onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk.