Blog: Mantelzorgers coachen naar een betere balans om werkstress te voorkomen

Van 13 t/m 16 november van dit jaar is de week van de werkstress. Stress, overspannenheid en burn-out zijn veelvoorkomende klachten bij mantelzorg. De fysieke, emotionele en mentale belasting bij mantelzorg wordt vaak onderschat.

Mantelzorgers doen hun best om alles op rolletjes te laten lopen, maar soms kan dat stress veroorzaken. Om hulp vragen doen mantelzorgers ook al niet veel. En wat denkt u als werkgever? Als uw medewerkers wél om hulp vragen, weet u dan hoe u ze het beste kunt ondersteunen? In dit artikel, geeft bedrijfsmaatschappelijk werker Raoul Koolen van Gimd, onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk, het antwoord op deze vragen.

Raoul, wie is nou eigenlijk de aangewezen zorgverlener om ondersteuning te bieden aan mantelzorgers?

‘Vanuit mantelzorgperspectief gaat het om de balans tussen draagkracht en draaglast. De balans op het werk, en de balans tussen werk en privé, zogezegd. De maatschappelijk werker is bij uitstek geschikt om mantelzorgers hierin te ondersteunen. De bedrijfsarts en psycholoog leggen namelijk de nadruk op het psychische en fysieke vlak. Wij richten ons juist op het psychosociale aspect. Hier vallen alle vragen onder op het gebied van persoon en omgeving.’

De balans tussen werk en privé is natuurlijk belangrijk. Maar kan een mantelzorger dan niet beter hulp zoeken in zijn of haar directe omgeving?

‘Die aanname wordt vaker gedaan. Maar waarom denk je dat die last juist op hun schouders terecht komt? Soms kunnen ze de zorglast delen met een select gezelschap aan familieleden. Maar ook als er mensen zijn om ondersteuning te bieden hebben ze vaak wel het gevoel er alleen voor te staan. Bijvoorbeeld omdat andere naaste familieleden zich minder pro actief opstellen in de zorg. Dus enerzijds ervaren ze teveel druk, anderzijds is er te weinig steun. Steun zoeken in je omgeving wordt erg lastig als die omgeving er niet is.’

Daar heb je een punt, zonder sociaal netwerk is er geen steun. Maar hoe doen jullie dat dan?

‘In essentie bieden wij ze een soort coachingstraject. Aan de hand van een aantal gesprekken kijken wij hoe we de medewerker kunnen ondersteunen. Wanneer schakel je van sociale steun naar professionele hulpverlening? En voor welke hulp kan je waar terecht? Wij scheppen orde in de chaos en brengen waar nodig de mantelzorgers met de juiste professionals in contact.’

Als het ware coachen jullie dus de mantelzorgers naar een betere balans? Zodat de werkgevers zich daar niet meer druk over hoeven te maken?

‘Ja en nee. Mantelzorgcoach is letterlijk gedeelte van mijn functieomschrijving. Maar een coach is pas succesvol als zijn team met hem meewerkt. Het team bestaat in dit geval uit de werkgever en de mantelzorger. Ondanks de drukte moet er ook tijd en ruimte gecreëerd worden voor ontspanning. En daar ligt dus ook een taak voor de werkgever. Als je meer ruimte op je werk hebt heb je ook meer rust om buiten werk om orde op zaken te stellen.

Meer ruimte op je werk creëren, dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan…

‘Dit kan enerzijds door CAO afspraken te maken over mantelzorg. Anderzijds kan het helpen als mensen hun eigen werktijden kunnen indelen. Of vanuit huis wat taken kunnen doen. Je ziet het, alles valt of staat met balans. Wij helpen die balans weer terug te vinden.‘