Niet afwachten tot de acties uit de Wet verbetering Poortwachter voor de deur staan, maar kijken naar wat er nodig is en wat de situatie vraagt. Dat is een actieve benadering die je verder helpt.

Het antwoord op één vraag

Werkgever en medewerker ontvangen drie dagen na ontvangst van een (verzuim)melding een uitnodiging om één vraag te beantwoorden. De uitnodiging is per mail en leidt naar een beveiligde webpagina van Zorg van de Zaak waar beiden het antwoord kunnen invullen.

In onderstaande visualisatie zie je hoe dit er in de praktijk uit ziet:

Extra informatie

Vervolgens ontvangen werkgever en medewerker een bericht, of neemt Zorg van de Zaak telefonisch contact op als dit nodig is. Het bericht bevat algemene informatie over wat werkgever en medewerker zelf kunnen doen, welke acties Zorg van de Zaak onderneemt en contactinformatie voor verdere vragen. Het moment is afhankelijk van de situatie, maar is uiterlijk binnen drie weken.

De juiste vervolgstap

De antwoorden van werkgever en medewerker combineren we met andere gegevens. Het gaat dan om factoren waarvan we weten dat ze een rol spelen bij de kans op langdurig verzuim. Het resultaat is een compleet beeld voor het bepalen van de juiste vervolgstap. Bij een verwachte afwezigheid van enkele dagen, is actie (nog) niet direct nodig. Terwijl tijdig ingrijpen het verwachte langdurend verzuim kan voorkomen of beperken. Uiteraard houden we er altijd rekening mee dat het in de praktijk soms anders loopt dan verwacht.

Tip! Het is belangrijk dat wij het juiste emailadres hebben van jou én jouw medewerker. Maak je gebruik van Zorg van de Zaak Online? Controleer dan direct of de gegevens nog kloppen.

Veelgestelde vragen