Bij verzuimbegeleiding wordt er al snel gedacht aan standaardprotocollen deels bepaald door de wettelijke verplichtingen uit de Wet verbetering Poortwachter. Dit alleen is geen actieve benadering van de re-integratie. Deze ontstaat pas als werkgever, medewerker én professionals samen aan de slag gaan om oplossingen te vinden.

De online uitvraag helpt hierbij door werkgever en medewerker al vroeg in het proces te betrekken. Zo kunnen we nog beter en sneller inspelen op wat er nodig is. Hiermee voorkomen we onnodige acties en gaan we op tijd in gesprek om potentieel lang verzuim te signaleren.

Werkgever en medewerker ontvangen drie dagen na ontvangst van een (verzuim)melding een mail met een uitnodiging om een keuzemenu in te vullen op onze website. Het antwoord van de werkgever en medewerker wordt automatisch geregistreerd en verwerkt door het klantteam. Afhankelijk van de antwoorden bepalen we de vervolgstap.

In onderstaande visualisatie zie je hoe de online uitvraag in de praktijk werkt.

Tip! Het is belangrijk dat wij het juiste emailadres hebben van jou én jouw medewerker om de online uitvraag te kunnen doen. Maak je gebruik van Zorg van de Zaak Online? Controleer dan direct of de gegevens nog kloppen.

Veelgestelde vragen