ISO 270001 en NEN 7510 certificering voor Zorg van de Zaak IT

Sinds 29 juni 2020 heeft Zorg van de Zaak IT een belangrijke stap gemaakt. Wij zijn sindsdien ISO 270001 en NEN 7510 gecertificeerd. Dit is van wezenlijk belang voor Zorg van de Zaak arbodienst. IT leveranciers van een arbodienst dienen, volgens het wettelijk certificaat arbodiensten,  over een dergelijke certificering te beschikken. Maar dat niet alleen. Door deze stap is Zorg van de Zaak IT verder geprofessionaliseerd en heeft de puntjes op de i kunnen zetten waar het gaat in een proactieve benadering van privacy- en informatie beveiliging.