Inzet van de praktijkondersteuner bedrijfsartsen (POB’er)

praktijkondersteuner bedrijfsartsen

Vandaag, 22 mei, is de landelijke Dag van de Praktijkondersteuner. Zorg van de Zaak is begin dit jaar begonnen met de inzet van de praktijkondersteuner bedrijfsartsen (POB). We vervullen daarmee een voortrekkersrol in het werken in taakdelegatie en de inzet van de POB. Komende periode blijven we investeren in deze vorm van dienstverlening en we zullen ook regelmatig updates delen over de inzet van POB’ers bij klanten.

Maak kennis met de praktijkondersteuner bedrijfsartsen

In deze video vertellen onze POB’ers over hun werk.

De praktijkondersteuner bedrijfsarts voert in opdracht van de bedrijfsarts deeltaken uit van de bedrijfsarts. Hij/zij ondersteunt de bedrijfsarts bij sociaal-medische begeleiding en advisering van werknemers na een ziekmelding. Ook bij verzoeken voor een preventief spreekuur kan de bedrijfsarts de praktijkondersteuner vragen het spreekuur uit te voeren. Zo houdt de bedrijfsarts meer tijd over voor complexe vraagstukken van werkgevers en voor preventie.

Meer weten over hoe een POB’er u kan helpen bij verzuim? Lees de leaflet of neem contact op met 088 – 277 88 30.