Achmea: Inzicht in overbelasting personeel om uitval te voorkomen

Achmea schakelt al meerdere jaren Zorg van de Zaak in voor de (actualisatie) van de RI&E psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA vallen alle factoren die werkstress veroorzaken, zoals agressie en geweld, arbeidsconflicten, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk. Ieder jaar worden alle onderdelen van de organisatie geselecteerd voor de actualisatie van de RI&E.

Overbelasting werknemers
Marcel Reijmerink, adviseur en specialist bij Achmea vertelt: ‘Inzicht in waar te zware psychische belasting is binnen onze organisatie van groot belang. Met de uitgebreide en deskundige analyse van Zorg van de Zaak zien we snel waar afdelingen hoog scoren en dus overbelast zijn. Hier is het verzuim ook vaak hoog. Daar moet je wat mee als organisatie.’

Verzuim kost geld
‘Niet alleen omdat het een wettelijke verplichting is. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in risico’s om uitval terug te dringen maar juist ook te voorkomen. Zeker omdat een langdurig verzuimgeval 147 dagen gemiddeld duurt en je al gauw tussen de € 40.000 en € 50.000 kan kosten. Ook ervaren wij dat met een RI&E makkelijker gehoor te krijgen is bij het management om veranderingen aan te brengen.’

Meer weten?
Wilt u meer weten over hoe u een gezonde en veilige werkomgeving creëert en en wat het u oplevert? Download het whitepaper of ga naar onze pagina over de RI&E