Aangepaste werkwijze UWV

Vanaf 1 november kunt u alleen nog met eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal van het UWV. Dit heeft mogelijk gevolgen voor hoe u de ziekmeldingen van de 42e week kan doorgeven.

Wat betekent dit voor u?

  • Als Zorg van de Zaak de ziekmelding van de 42e week doorgeeft aan het UWV verandert er voor u niks. Zorg van de Zaak blijft voor u de ziekmelding aan het UWV doorgeven. Let op, het is wel van belang dat wij het bsn-nummer van uw medewerker hebben. Zonder dit gegeven kan de ziekmelding niet plaatsvinden.

 

  • Als u zelf de ziekmelding van de 42e week doorgeeft aan het UWV, kunt u dit alleen nog via eHerkenning doen.

U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor bedrijven waarmee u digitaal kunt inloggen bij diverse overheidsinstanties, zoals het UWV. Met één inlogmiddel logt u op één manier veilig in bij alle aangesloten organisaties.  Op de website www.eherkenning.nl leest u meer.