Aandacht voor het voorkomen van ongevallen en voor gezond en veilig werken

veilige werkomgeving

Op 28 april werd internationaal aandacht gevraagd voor de Dag voor veiligheid en gezondheid op werk. Als Zorg van de Zaak ondersteunen wij werkgevers iedere dag bij een gezonde en veilige werkomgeving. Dit is hard nodig, zo blijkt uit cijfers van inspectie SZW.
Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Het aantal meldingen van een arbeidsongeval is met vier procent gestegen naar 4368 in 2018. Vorig jaar vielen bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers, een stijging ten opzichte van 2017. De sectoren bouw, vervoer en opslag, handel en industrie kennen de meeste fatale ongelukken.

Bij het onderzoek naar de toedracht van ernstige arbeidsongevallen bekijkt de Inspectie SZW of er regels zijn overtreden en hoe een ongeval voorkomen kan worden. Deze onderzoeken zijn nauwgezet en daarmee tijdrovend. De Inspectie SZW breidt daarom momenteel het aantal medewerkers uit om gaandeweg de balans tussen ongevalsonderzoek en proactieve inspecties te herstellen. Ook bekijkt de Inspectie SZW de mogelijkheid dat bedrijven na een ongeval zelf met een verbeterplan komen waarin goede preventieve maatregelen staan. Daarvoor is gedrag en cultuur in organisaties nodig waarin veel aandacht is voor het voorkomen van ongevallen en voor gezond en veilig werken.

Hoe zorg je voor een goed plan binnen je organisatie om bedrijfsongevallen of incidenten te voorkomen? Laat een werkplekonderzoek doen!

Wil je meer weten over wat Zorg van de Zaak Experts voor werkgevers kan betekenen op het gebied van werkplekonderzoeken? Neem vandaag nog contact met ons op of bezoek onze webwinkel  werkplekonderzoek.