Persbericht Parcom en huidige aandeelhouders bereiken akkoord over de overname van Zorg van de Zaak

Utrecht 18 januari 2022 – Parcom en de huidige aandeelhouders hebben een akkoord bereikt over de overname van Zorg van de Zaak Netwerk B.V. (“Zorg van de Zaak”).

Zorg van de Zaak is hét bedrijfsgezondheidsnetwerk voor werkend Nederland. Het netwerk van Zorg van de Zaak bereikt via 67.000 werkgevers ruim 1,3 miljoen werkenden. Tot het netwerk behoren arbodiensten, interventiebedrijven en zorginstellingen die met elkaar integrale oplossingen bieden voor de ontwikkeling van vitale organisaties waarin mensen worden versterkt in het voeren van eigen regie over hun gezondheid, werk en leven. Met Parcom als investeerder zal de ingezette strategie, gericht op het welzijn en vitaliteit van de medewerker en preventie en re-integratie in het geval van uitval, worden voortgezet. Zorg van de Zaak en Parcom willen samen verder doorgroeien als integrale dienstverlener op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Bas Tomassen, Zorg van de Zaak: ‘‘We hebben als missie om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en op die manier bij te dragen aan een gezonder en uiteindelijk gelukkiger en productiever Nederland. Aan deze missie hebben de medewerkers van Zorg van de Zaak vanaf de oprichting enorm hard gewerkt. Zorg van de Zaak is in staat geweest om door middel van het uitbreiden van de netwerkorganisatie een breed pallet aan professionele zorg- en dienstverlening te bieden. Anno 2022 is Zorg van de Zaak een stevige, betrouwbare en toekomstbestendige netwerkorganisatie en vervult zij een leidende rol in Nederland. Wij zijn blij met de keuze voor Parcom en zien voor Zorg van de Zaak grote kansen om samen met Parcom haar missie voort te zetten.’’

Allard Jacobs, Parcom: ‘‘We zijn verheugd met het voorgenomen partnerschap met Zorg van de Zaak. Gezonde en vitale medewerkers zijn van essentieel belang voor het functioneren van organisaties. We kijken ernaar uit bij te dragen aan de verdere professionalisering en uitbreiding van het dienstenpakket van Zorg van de Zaak om daarmee werknemers en werkgevers nog beter te helpen bij de zowel mentale als fysieke uitdagingen van deze tijd.’’

De beoogde samenwerking is onder voorbehoud van goedkeuring van onder meer de relevante toezichthouders, mededingingsautoriteiten en advisering door medezeggenschapsorganen.
Over Zorg van de Zaak Zorg van de Zaak is in 1996 opgericht en is hét bedrijfsgezondheidsnetwerk voor werkend Nederland. Het netwerk omvat arbodiensten, interventiebedrijven en zorginstellingen die gecombineerd integrale oplossingen bieden voor de ontwikkeling van vitale organisaties, waarbij passende ondersteuning en zorg wordt geleverd op de momenten waarin dat nodig of gewenst is. Zorg van de Zaak is hoofdsponsor van de Koninklijke Wandelbond Nederland en ondersteunt daarmee de groeiende maatschappelijke aandacht voor welzijn, vitaliteit en preventie. Voor meer informatie: www.zorgvandezaak.nl

Over Parcom Parcom is een in 1982 opgerichte Nederlandse investeringsmaatschappij die ondernemers en
management teams helpt bij het realiseren van hun ambities en begeleidt in fases van duurzame groei of transformatie. Parcom combineert grondige en gedegen analyse met pragmatische en creatieve oplossingen, is ervan overtuigd dat mensen het verschil maken en staat ‘hands-by’ naast de managementteams van haar partnerbedrijven. Voor meer informatie: www.parcom.com