Zorg van de Zaak zet in op de toekomst

Zorg van de Zaak heeft haar dienstverlening verder uitgebreid met de inzet van de praktijkondersteuner bedrijfsarts en de inzetbaarheidscoach. Door de inzet van de praktijkondersteuner bedrijfsarts en de inzetbaarheidscoach kunnen we sneller en effectiever inspelen op verzuim en preventie en voldoen wij aan de laatste privacy-eisen in het kader van de AVG.

Wat doen de praktijkondersteuner bedrijfsarts en de inzetbaarheidscoach?

De praktijkondersteuner bedrijfsarts voert in opdracht van de bedrijfsarts deeltaken uit van de bedrijfsarts. Deze persoon ondersteunt de bedrijfsarts bij sociaal-medische begeleiding en advisering van werknemers na een ziekmelding. Ook bij verzoeken voor een preventief spreekuur kan de bedrijfsarts de praktijkondersteuner bedrijfsarts vragen het spreekuur uit te voeren. Zo houdt de bedrijfsarts meer tijd over voor complexe vraagstukken en preventie.

De inzetbaarheidscoach is de gids van de werkgever om de juiste stappen te zetten bij arbeidsverzuim en inzetbaarheidsvraagstukken. Deze coach kan als onafhankelijke partij optreden door in een driegesprek met u als werkgever en uw werknemer niet-medische oorzaken van verzuim bespreekbaar en oplosbaar te maken. In het driegesprek kunnen ook praktische afspraken gemaakt worden voor een werkhervattingplan. Zo blijven of worden werknemers weer sneller en beter inzetbaar. De inzetbaarheidscoach heeft, net als de werkgever, geen toegang tot medische informatie van de werknemer. En bespreekt nooit gezondheidsklachten, maar vervult een brugfunctie tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts.

Download de leaflets

Meer informatie kunt u lezen in de leaflets van de inzetbaarheidscoach en de praktijkondersteuner bedrijfsarts.

Zorg van de Zaak is trots op deze versterking van haar dienstverlening. Door te kiezen voor innovatie speelt Zorg van de Zaak in op actuele ontwikkelingen zoals krapte op de arbeidsmarkt en wachttijden. Daarmee blijven we investeren om uw medewerkers gezond en inzetbaar te houden.