Loading...
wijzigingen-arbowet-2017

Wijzigingen Arbowet

Per 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet in werking getreden. Inmiddels is de overgangsperiode voorbij. Werkgevers moeten nu voldoen aan alle verplichtingen om boetes van de Inspectie SZW te voorkomen. Wat betekenen de wetswijzigingen voor uw organisatie en uw contract?

Arbowetgeving

Waarom vernieuwde Arbowet

Met de vernieuwde Arbowet wilde de regering in 2017 medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid, meer aandacht voor preventie creëren én de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts verbeteren. Doel: een aantal basiszaken rondom arbodienstverlening moet er in ieder geval in worden opgenomen. Lees meer over de belangrijkste wijzigingen in onze leaflet.

Second Opinion

Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Een werknemer die het niet eens is met de diagnose van de bedrijfsarts, mag een second opinion aanvragen. De bedrijfsarts is verplicht om hieraan mee te werken. Deze second opinion moet komen van een andere bedrijfsarts die niet werkzaam is bij de organisatie waar de eigen bedrijfsarts werkt. Meer over de Second Opinion

Preventief spreekuur

Iedere werknemer heeft, ook zonder ziekmelding, direct toegang tot de bedrijfsarts via een preventief spreekuur. De Arbowet geeft werknemers het recht om de bedrijfsarts op eigen initiatief te bezoeken. Toestemming van u als werkgever is niet nodig om gebruik te maken van het open spreekuur van de bedrijfsarts. De werknemer is zelfs niet verplicht om dit bezoek te melden. Doel: klachten over de gezondheid op het werk eerder signaleren en zo uitval van uw personeel voorkomen. Meer over het preventief spreekuur

Preventiemedewerker

De nieuwe Arbowet geeft een grotere rol aan preventiemedewerkers. Zij krijgen als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de OR. Onder de nieuwe Arbowet krijgt de ondernemingsraad instemmingsrecht over wie de rol van preventiemedewerker krijgt en wat de positie is van deze persoon in de organisatie. Lees meer over preventie

Meldingsplicht beroepsziekte

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die is veroorzaakt door het beroep, of door de omstandigheden op het werk. In het nieuwe basiscontract staat duidelijk aangegeven dat bedrijfsartsen zich toeleggen op het voorkomen van beroepsziekten. Het signaleren van een beroepsziekte is de eerste stap op weg naar het voorkomen van het ontstaan van die beroepsziekte in de toekomst. Lees meer over onze bedrijfsartsen en hun werk

Overleg met MR en/of kerndeskundigen

Bedrijfsartsen mogen overleggen met personeelsvertegenwoordigers. Dat kunnen leden zijn van de ondernemingsraad. Uiteindelijk is het doel is om adequate bedrijfsgezondheidszorg te kunnen leveren door nauwer betrokken te raken bij het beleid over gezondheid in de onderneming. Lees meer

Vrije toegang tot de werkvloer

De bedrijfsarts moet de ruimte hebben om iedere werkplek te bezoeken en krijgt vrije toegang tot de werkvloer, om een duidelijker beeld te krijgen van gezondheidsrisico’s op het werk. De bedrijfsarts kan u met deze informatie beter adviseren over aanpassingen van werkprocessen die de gezondheid op het werk stimuleren, risico’s verminderen en zo uitval voorkomen. Het mag ook ook een andere deskundige (bijvoorbeeld een veiligheidskundige, arbeid- en organisatieadviseur of arbeidshygiënist) zijn die het werkplekbezoek uitvoert. Meer informatie

RI&E

In het kader van meer aandacht voor preventie en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers, moet het in kaart hebben en brengen van de risico’s op de werkplek van de medewerkers meer aandacht krijgen. Na inventarisatie van de risico’s volgt een plan van aanpak om de invloed van deze risico’s op de gezondheid van werknemers te inventariseren. Het is goed om een RI&E elke 4 jaar een update te geven. Vergeet daarbij ook niet de registratie van arbeidsongevallen en de preventieve aanpak daarvan. Meer informatie

Uw contract

Zorg van de Zaak heeft alle bestaande klantcontracten geïnventariseerd. Op veel punten blijken deze aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Mocht het in uw geval nog niet zo zijn, dan levert Zorg van de Zaak een addendum, een toevoeging op uw bestaande contract, waarin de wijzigingen staan aangegeven.Voor de wijzigingen geldt een overgangsfase van een jaar. In dat jaar krijgt u met uw arbodienstverlener de tijd om uw bestaande contract(en) aan te passen. Meer informatie

Verzuimabonnement

Verzuim binnen uw organisatie? U wilt natuurlijk dat uw werknemers weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk gaan. In onze webwinkel vindt u het verzuimpakket dat voldoet aan de nieuwe wetgeving. Meer over verzuimbegeleiding

Meestgestelde vragen

De vernieuwde Arbowet kan ook vragen opleveren. Klik hier voor de meestgestelde vragen

Meer informatie

Heeft u een vraag of opmerking of wilt u contact? We horen het graag via het contactformulier.