Whitepaper Een veilige en gezonde werkomgeving in corona-tijden

Werkgevers zijn verplicht om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers te beschermen. Van werkgevers mag dan ook worden verwacht dat zij hun werknemers zoveel als mogelijk beschermen tegen besmetting met het coronavirus.

Behalve alle praktische tips, wettelijke maatregelen en belangrijke informatie voor bedrijfsvoering, heeft u misschien ook vragen over hoe uw medewerkers omgaan met deze crisis en wat u daarin kunt bieden. Wat een sociaal veilige werkomgeving precies is, leest u in de whitepaper. Deze is opgesteld door professionals van Gimd bedrijfsmaatschappelijk werk.

Whitepaper ‘”Veilige werkomgeving in corona-tijden”’