Werknemers massaal in de stress

17,3 procent van alle werknemers in Nederland heeft ernstige burn-outklachten. Het gaat vooral om jonge mensen tussen de 25 en 34 jaar. Dit blijkt uit onderzoek van TNO en CBS. Werkdruk, weinig zelfstandigheid, hoge taakeisen en ongewenst gedrag worden vaak genoemd als bron van stress. Ook is de laatste jaren de scheidslijn tussen werk en privé vertroebeld. Als gevolg van chronische stress krijgt men te maken met concentratieverlies, vermoeidheid, fouten maken, ophopende spanningen en gezondheidsklachten. Lees meer over het onderzoek naar werkdruk.

Als deze klachten leiden tot verzuim, kost dit een werkgever gemiddeld 250 euro per dag. Daarnaast kan er een sneeuwbaleffect ontstaan, omdat de werkdruk bij collega’s alleen maar groter wordt als er iemand uitvalt in het team.

Wilt u als werkgever uitval door werkstress voorkomen? Bekijk dan onze pagina met tools, adviezen en trainingen om te werken aan meer werkplezier.