‘Werkgever neemt gezondheidsrisico nachtwerk niet serieus’

Verschenen op 10 februari 2017 in PW de Gids.

Werkgevers nemen de gezondheidsrisico’s die met nachtwerk gepaard gaan niet serieus. Hierdoor verouderden de toch al vergrijzende arbeidskrachten onnodig snel. Jongeren zijn steeds minder bereid om nachtwerk te verrichten.

Dit stelt Sonja Smits, senior arbeids- & organisatieadviseur van Zorg van de Zaak. Zo’n 16 procent van de beroepsbevolking werkt regelmatig ‘s nachts. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat mensen door de verstoring van de biologische klok meer vatbaar zijn voor stofwisselingsstoornissen, hart- en vaatziekten en borstkanker.

Hersenveroudering

Vorig jaar bleek uit een langlopend onderzoek van de Universiteiten van Swansea en Toulouse dat de hersenen van mensen die ‘antisociale uren’ werken sneller verouderen. Minstens tien jaar werken in onregelmatige diensten eist zeker zes jaar extra cognitieve veroudering. Werkgevers gaan hieraan voorbij en nemen de nachtwerker voor lief. Hiermee snijden zij zichzelf in de vingers. Smits: “Wie gaat de broodnodige nachtdiensten draaien als er niet goed voor medewerkers wordt gezorgd?”

Maatregelen om gevolgen nachtwerk op te vangen

Om nachtwerkers langer gezond en inzetbaar voor de organisatie te houden, adviseert Smits het bedrijfsleven om goede voorlichting te geven aan medewerkers over de impact van nachtwerken op hun leven. “Nachtwerken is topsport. Daarom heb je sociale steun nodig, zowel op het werk als thuis”, aldus Smits.

Concrete acties die werkgevers moeten nemen, zijn: het werkrooster kort cyclisch maken, zodat er niet dagen achtereen ’s nachts wordt gewerkt, gezonde maaltijden in de nacht aanbieden en jaarlijks een medische keuring doen waarbij een welzijnsgesprek wordt gevoerd. De medewerker moet zelf ook weten wat voor effect het werken in de nacht op hem of haar heeft, zodat daar met eten, bewegen en rusten rekening mee wordt gehouden. Alleen door bewustwording, dialoog en concrete acties worden de gezondheidsrisico’s van ’s nachts werken ingeperkt en wordt het aantrekkelijker voor jongere generaties om 24/7-diensten te draaien.