Werkdruk, lichamelijke belasting en beeldschermwerk belangrijkste arbeidsrisico’s

Ook vorig jaar vormden werkdruk, lichamelijke belasting en beeldschermwerk de belangrijkste arbeidsrisico’s volgens werkgevers. Dit blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2019 van TNO. Overleg tussen werkgevers en werknemers is belangrijk in het verminderen van risico en preventie. Maar liefst 78% van de werkgevers overlegt met werknemers over arbeids- en rusttijden en 70% over arbozaken en verzuim. De WEA is een tweejaarlijkse monitor onder circa 4.500 Nederlandse bedrijven en instellingen.

Bent u al in gesprek met medewerkers over hun welzijn en werkdruk? Als een team onder druk staat verandert er veel zoals de communicatie, de prestaties en de besluitvorming. Onze checklist helpt de signalen te herkennen. Gebruik deze checklist en maak werkdruk in uw team bespreekbaar. Zo blijft iedereen met plezier aan de slag.