Vertel jij je manager over je psychische aandoening?

Heb je een psychische aandoening, maar vind je het lastig om dit aan je leidinggevende te vertellen? Uit onderzoek van dr. Evelien Brouwers en drie collega’s onder HR-managers, werkgevers, mensen met psychische aandoeningen, re-integratieprofessionals en ervaringsdeskundigen is gebleken dat openheid hierover niet altijd aan te raden is. ‘Merken anderen er weinig van, dan heeft het vertellen meestal geen toegevoegde waarde. Dan loop je het risico dat anderen je een stempel geven en mensen zaken voor je gaan invullen.’ Pas als de psychische aandoening je werk beïnvloedt, is openheid hierover wenselijk.

Ben je een leidinggevende en vind je het lastig hoe je hiermee om moet gaan? Dan heeft Brouwers het volgende advies: ‘Ga het gesprek aan en vraag waar iemand behoefte aan heeft. Onderzoek samen wat de medewerker nodig heeft om het werk goed te kunnen doen. Laat het gesprek zo min mogelijk gaan over medische details of persoonlijke ervaringen’.

Bij Zorg van de Zaak Netwerk kijken we niet alleen naar het functioneren van iemand op het werk, maar vanuit het perspectief van het functioneren als mens op alle levensgebieden. Dit biedt ruimte om in gesprek te blijven over alle aspecten die het functioneren beïnvloeden. Zo betrekt Skils bij onderzoek en advies de leidinggevende in de hulpvraag, en biedt Experts trainingen aan leidinggevenden om in gesprek te gaan met werknemers.