Uniformering dienstverlening

Zorg van de Zaak ontwikkelt en verbetert haar dienstverlening. We zetten ons in voor de maximale inzetbaarheid van uw werknemers en ondersteuning van u als werkgever.

Wat gaat er veranderen door de uitbreiding verzuimdienstverlening?

Per 1 januari 2019 introduceert Zorg van de Zaak ook de twee (nieuwe) functieprofielen binnen de communicatie van de arbodienstverlening. De praktijkondersteuner bedrijfsarts was voorheen de Adviseur Arbeid en Gezondheid (AAG).  De inzetbaarheidscoach waren voorheen de casemanagers, procesregisseurs, verzuimconsulenten. In alle klantcorrespondentie zal vanaf 1 januari 2019 alleen nog deze twee functiebenamingen worden gebruikt. Op deze pagina kunt u alle wijzigingen terugvinden.