Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter helpt verzuim te verkorten en bevordert de re-integratie van medewerkers. De wet verlangt namelijk dat werkgever en medewerker zich inspannen om een snelle en effectieve terugkeer naar werk mogelijk te maken. Dit betekent dat beide aan verschillende verplichtingen moeten voldoen vanaf de eerste week van de verzuimmelding. Uiteraard werkt Zorg van de Zaak volgens de Wet verbetering poortwachter en begeleiden we jouw organisatie bij alle stappen die nodig zijn voor een veilige terugkeer.

Als organisatie voldoen aan de wettelijke eisen

Zorg van de Zaak versterkt de inzetbaarheid van jouw medewerkers: van professionele begeleiding bij de verzuimregistratie, het maken van de probleemanalyse tot het opstellen van een plan van aanpak en het in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden. Onze professionals houden rekening met de geldende wet- en regelgeving én adviseren jou over actuele ontwikkelingen. Zo weet je zeker dat je voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Wat betekent re-integratietraject eerste en tweede spoor?

De Wet verbetering poortwachter kent twee re-integratiesporen. Een eerste-spoortraject start op dag 1 van het verzuim, en is gericht op re-integratie binnen de eigen organisatie. Soms biedt een re-integratietraject bij een andere werkgever betere mogelijkheden. Dit heet tweede spoor re-integratie. De bedrijfsarts brengt hier advies over uit. De gezondheid van de medewerker staat voorop. Hij of zij moet weer met plezier en energie aan het werk kunnen.