Loading...

Verzuimbegeleiding

Zorg van de Zaak is een landelijke arbodienst, die gespecialiseerd is in arbeidsomstandigheden en de gezondheid van werknemers. Wij helpen u duurzame inzetbaarheid van werknemers na te streven, door onder andere verzuimbegeleiding en het terugdringen van verzuim. In onze webwinkel vindt u het verzuimpakket dat u kunt afstemmen op uw organisatie.

Bel direct met een adviseur

088 0088945

Begeleiding bij ziekteverzuim door Zorg van de Zaak?

Sluit nu een verzuimabonnement af

Snel naar:

Wat wordt er van mij verwacht bij verzuim?

Wanneer er sprake is van verzuim, is het belangrijk dat u weet wat er van u als werkgever wordt verwacht. U krijgt met verschillende partijen te maken en ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheden.
• Voor iedere werkgever is een verzuimbeleid noodzakelijk en verplicht. Hierin legt u vast hoe u verzuim voorkomt, hoe het proces bij een ziekmelding verloopt, hoe u verzuim registreert en wie de casemanager is bij re-integratie.
• Bij een ziekmelding moet u als werkgever uw werknemer vanaf dag 1 ziekmelden bij uw arbodienst. Is het verzuim langer dan 6 weken? Dan zijn er meer verplichtingen waaraan u en de werknemer moeten voldoen, zoals vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter.

Het is vaak een ingewikkeld proces voor u en ook voor de werknemer. Daarom biedt Zorg van de Zaak verzuimbegeleiding aan. Onze experts brengen u inhoudelijk op de hoogte en begeleiden u en werknemers bij verzuim. Ook stellen wij een verzuimbeleid op waarbij we kijken naar het huidige verzuimpercentage en de verhouding kort en lang verzuim.
Zorg van de Zaak biedt voor elke organisatie de juiste ondersteuning. Voor grote of voor kleine organisaties, voor organisaties met veel of weinig deskundigheid in huis. Het gaat er om dat werknemers met de juiste zorg (weer) optimaal kunnen functioneren.

Met een verzuimabonnement pakt u het volgende aan:
Verzuimpreventie: voorkomen van verzuim
• Verzuimreductie: vroegtijdig herkennen en optreden
• Verzuimmanagement: oplossen van verzuim
Re-integratie na verzuim

Let op: deze 4 onderdelen zijn niet standaard in elk abonnement inbegrepen. Afhankelijk van het gekozen pakket kan deze dienstverlening in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie. Lees hieronder meer over de kosten van de abonnementen.

Verzuimbegeleiding:welke vorm past bij uw organisatie?

Voor iedere organisatie is er een effectieve verzuimaanpak. Zorg van de Zaak biedt verschillende verzuimabonnementen aan, afgestemd op uw bedrijf: beperkte dekking, basisdekking en complete dekking (meest gekozen). Met alle pakketten voldoet u aan de wetgeving en kunt u rekenen op onze professionele begeleiding. Zo nemen onze verzuimexperts altijd proactief contact op bij een ziekmelding. Ook gaat een dossierexpert voor u aan de slag om te kijken wat er goed gaat en verbeterd kan worden in de verzuimaanpak.

Een belangrijke vraag bij het kiezen van een verzuimabonnement is hoeveel verzuim er binnen uw organisatie is. Het gemiddelde aantal werkdagen dat een werknemer jaarlijks verzuimt is 7,6 (bron: CBS). Als uw medewerkers gemiddeld minder dagen verzuimen, kan een abonnement met beperkte dekking voldoende zijn.

Ziekteverzuimpercentage per bedrijfscategorie (BRON: CBS)

 

Kijk binnen uw organisatie ook naar de duur van het verzuim en de frequentie. De meeste verzuimdagen worden veroorzaakt door langdurig verzuim, en niet door een paar medewerkers met griep. In een geval van langdurig verzuim kunt u voor hogere kosten komen te staan. Zo worden bijvoorbeeld de kosten voor de inzet van een inzetbaarheidscoach of bedrijfsarts in een abonnement met beperkte dekking met nacalculatie berekend. Deze professionals worden wel standaard bij verzuim ingezet, om te voldoen aan professionele begeleiding en wetgeving.

Als u vaker te maken heeft met verzuim, is een abonnement met basisdekking of complete dekking meer geschikt. Bij beide abonnementen krijgt u bij verzuimbegeleiding en advies van een inzetbaarheidscoach. Bij een complete dekking is de ondersteuning van een bedrijfsarts en de praktijkondersteuner bedrijfsarts ook inbegrepen. Dat loont!

Onze verzuimexperts helpen u graag bij de keuze voor de verzuimbegeleiding die het beste bij uw organisatie past.

Wat zijn de kosten van onze verzuimbegeleiding? En wat zijn de kosten bij nacalculatie?

Zorg van de Zaak biedt drie verschillende abonnementen aan voor verzuimbegeleiding.

  • Complete dekking € 118,00
  • Basis dekking € 64,15
  • Beperkte dekking € 29,65

Hier vindt u een overzicht van welke diensten inbegrepen zijn bij de drie abonnementen.

verzuimbegeleiding overzicht

Als klant van Zorg van de Zaak kunt u altijd gebruik maken van onze diensten. Voor bepaalde diensten worden op basis van nacalculatie kosten berekend. De kosten zijn afhankelijk van de door u gekozen abonnementsvorm. De grootste verschillen tussen de abonnementen lichten we toe:

  • Beperkte dekking: Dit abonnement is het meest geschikt als u een laag verzuimpercentage heeft en zelf actief bent op het gebied van preventie. Het grootste verschil met de andere twee abonnementsvormen is dat de kosten voor de inzetbaarheidscoach worden naberekend bij beperkte dekking.
    De inzetbaarheidscoach speelt een belangrijke rol bij het verminderen van ziekteverzuim en het vergroten van de inzetbaarheid van werknemers. Ook kan hij of zij onafhankelijk een driegesprek met leidinggevende en werknemer voeren. Dit gebeurt bij alle niet-medische oorzaken van verzuim. Ook een preventief spreekuur met de arts valt buiten dit pakket.
  • Basisdekking: De inzetbaarheidscoach, die een werkgever ondersteunt bij alle verzuimgevallen, is inbegrepen bij de basis (en complete dekking) abonnementen. Ook zijn meer diensten op gebied van verzuimpreventie zonder extra kosten beschikbaar, zoals een preventief gesprek met de arts.
  • Abonnement complete dekking: De inzet van een bedrijfsarts valt enkel bij de complete dekking binnen het abonnement. Dit betekent dat bijvoorbeeld een spreekuur, medisch advies en een probleemanalyse los in rekening worden gebracht bij de andere abonnementen. Het tarief voor deze diensten varieert.

Zorg van de Zaak Online

Kiest u voor een contract met Zorg van de Zaak, dan profiteert u van het gemak van Zorg van de Zaak Online. Dit is het portaal voor werkgevers voor het beheren van- en inzicht verkrijgen in het verzuim van werknemers. Met Zorg van de Zaak Online kunt u verzuimzaken eenvoudig en volledig digitaal regelen, zoals het doorgeven van een ziekmelding of werkhervatting. Bekijk hieronder hoe Zorg van de Zaak Online uw verzuimmanagement gemakkelijker maakt.

Wilt u meer weten over de tarieven en voorwaarden van de verschillende abonnementen? U kunt meer informatie opvragen via 088-008 8945 of mail naar mkb@zorgvandezaak.nl.

Een verzuimabonnement afsluiten?'Verzuimbegeleiding'

Ga naar de winkel