Loading...

Verzuimbegeleiding

Zorg van de Zaak is een landelijke arbodienst, die gespecialiseerd is in arbeidsomstandigheden en de gezondheid van werknemers. Wij helpen u duurzame inzetbaarheid van werknemers na te streven, door onder andere ziekteverzuim te voorkomen en terug te dringen. In onze webwinkel vindt u het verzuimpakket dat voldoet aan de nieuwe wetgeving.

Bel direct met een adviseur

088 0088945

Begeleiding bij ziekteverzuim door Zorg van de Zaak?

Sluit nu een verzuimabonnement af
— Henk,

“De uitval in mijn district bleef maar stijgen. De dialoog aangaan bleek de oplossing.”

Lees het hele verhaal

Wat is verzuim?

Verzuim is het tijdelijk of langdurig niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden door een werknemer, vanwege gezondheidsproblemen of een arbeidsconflict. Er zijn verschillende soorten verzuim, zoals ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en conflictverzuim. In alle gevallen dient er een beleid te zijn, om verdere problemen te voorkomen. De preventie van verzuim is belangrijk, maar er dient ook gefocust te worden op verzuimmanagement en de re-integratie fase. Zorg van de Zaak helpt u hierbij.

Hoe kan Zorg van de Zaak bijdragen aan verzuimbeheer- en reductie?

Wanneer er verzuim optreedt, is het belangrijk dat u weet wat er van u verwacht wordt. U krijgt met verschillende partijen te maken en ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Omdat het voor werknemers vaak lastig is om hier op in te spelen, helpt Zorg van de Zaak u bij verzuimbeheer. Onze experts brengen u inhoudelijk op de hoogte en begeleiden u tijdens dit proces. Zodat er weer wordt bijgedragen aan het uiteindelijke doel: de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Wanneer een werknemer problemen ervaart die tot beperkingen van het functioneren leiden, is het belangrijk dat hierover gepraat wordt. Dit kan met de leidinggevende, maar ook met de bedrijfsarts. Naar aanleiding van dit gesprek wordt duidelijk wat de problemen zijn en wordt er een plan van aanpak opgesteld. Een bedrijfsarts heeft een onafhankelijke positie en adviseert zowel de werkgever als de werknemer over de mogelijkheden.
Zorg van de Zaak helpt u bij het ontwikkelen van een effectieve verzuimaanpak. Het begint bij het voorkomen van verzuim, maar we stellen u ook in staat om verzuim vroegtijdig te herkennen (verzuimreductie) en om ziekteverzuim op te lossen (verzuimmanagement). Dit doen wij onder andere door te kijken naar het werkplezier en de veiligheid van werknemers, maar ook door begeleiding in het werkgeverschap.

Wetgeving

De Arbowet schrijft voor dat een werkgever zich in geval van verzuim dient bij te laten staan door deskundige personen. Dit kan door middel van het inschakelen van een arbodienst of bedrijfsarts. Zorg van de Zaak biedt in beide gevallen de juiste hulp.
Wanneer er sprake is van langdurig verzuim komt de Wet verbetering poortwachter om de hoek kijken. Deze wet betreft regels omtrent verzuimreductie en heldere afspraken over verzuimmanagement. Het draait er uiteindelijk om dat de werknemer en werkgever er samen met de bedrijfsarts en arbodienst voor zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Vernieuwde Arbowet 2017

Per 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet in werking. Als werkgever heeft u de taak het preventiebeleid binnen uw organisatie te voeren. Wat betekenen deze wetswijzigingen voor uw organisatie en uw contract? Meer informatie over de nieuwe Arbowet

Abonnement samenstellen

Zorg van de Zaak helpt u wanneer één van uw werknemers ziek wordt. Of het nu gaat om begeleiding door de bedrijfsarts, het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen of om verzuimkosten in de hand te houden. Stel zelf uw full-service abonnement samen, zodat u de ondersteuning krijgt die u nodig heeft en achteraf nooit voor (financiële) verassingen komt te staan. Wij helpen u graag.

Wilt u meer informatie over verzuim, de wetgeving of ontvangt u graag persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op.

Een verzuimabonnement afsluiten?'Verzuimbegeleiding'

Ga naar de winkel