Loading...

Preventief spreekuur

Het is in het belang van zowel werkgever als werknemer om ziek zijn zo veel mogelijk te voorkomen. Het preventief spreekuur is daarbij een belangrijk instrument. Het leaflet voor de werknemer zet uiteen hoe de aanvraag van een preventief spreekuur voor de werknemer verloopt. ln het leaflet voor de werkgever leest u hoe een spreekuur op uw verzoek kunt aanvragen.

Bel direct met een adviseur

088- 8008585

Vakkundig advies?

Stel uw vraag
— Leroy, 13 maanden fit

“Steeds meer liep ik op mijn tandvlees. Ik dacht zo kan het niet langer, straks val ik om.”

Lees het hele verhaal

Onder verschillende namen bekend

Dit spreekuur is bekend onder veel verschillende namen. Namelijk open spreekuur, preventief spreekuur, en arbeidsomstandighedenspreekuur. Het spreekuur biedt werknemers en werkgevers de mogelijkheid een afspraak met de bedrijfsarts te maken, los van of er sprake is van een verzuimperiode.

Preventief spreekuur wettelijk verplicht

De wetgeving verplicht de werkgever op dit moment het aanbieden van een preventief spreekuur niet. Maar vanaf 1 januari 2017 is het aanbieden van een preventief spreekuur wel wettelijk verplicht.

Deelname preventief spreekuur vrijwillig

Werknemers kunnen zelf een afspraak met de bedrijfsarts maken. Ook leidinggevenden kunnen in overleg met hun werknemers afspraken voor hen maken. Deelname aan het preventief spreekuur is echter altijd op vrijwillige basis en kan niet worden opgelegd. Het preventief spreekuur is uitdrukkelijk bedoeld voor niet-medische werkgerelateerde problematiek. Denk dan aan vragen over de gezondheid in relatie tot het kunnen uitoefenen van het werk en bij dreigend verzuim. Een ander voorbeeld is vragen over mogelijke werkgerelateerde gezondheidsklachten, zoals zorgen over lichamelijke, sociale of psychische belastingen op de werkvloer. In deze oriënterende fase kan een werknemer tijdens het preventief spreekuur advies vragen hoe met bepaalde situaties om te gaan.

Preventief spreekuur anoniem en vertrouwelijk

De gesprekken tijdens het preventief spreekuur tussen werknemer en bedrijfsarts vallen onder de privacywetgeving, net zoals het reguliere spreekuur als er wel sprake is van een verzuimperiode. Bij een preventief spreekuur wordt de verkregen informatie vertrouwelijk behandeld en vastgelegd in het medisch dossier. Er worden bij een preventief spreekuur geen mededelingen gedaan aan de werkgever of anderen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de werknemer. Aan het bezoek van dit spreekuur zijn voor de werknemer geen kosten verbonden. De kosten worden anoniem gefactureerd aan de werkgever.

Waarde van het preventief spreekuur

Preventie en aandacht voor duurzame inzetbaarheid begint te leven in politieke kringen en dat sluit aan bij onze snel veranderende arbeidsmarkt. Met het wettelijk verplichten van het preventief spreekuur krijgen werkgevers en werknemers een extra instrument aangereikt. Maar echte preventie komt van binnenuit. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is vooral succesvol als het onderdeel is van de bedrijfscultuur en als leidinggevenden in de organisatie het dragen. Een preventief spreekuur is geen op zichzelf staand wondermiddel. Als een werkgever hecht aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers, past een preventief spreekuur daarbij. Niet als een geïsoleerd instrument, maar als onderdeel van een bredere aanpak gericht op prettig werken passend bij elke levensfase.

Vakkundig advies?'Preventief spreekuur'

Stel uw vraag