Loading...

Preventief Medisch Onderzoek

Gezondheidsproblemen van werknemers zijn soms het gevolg van de manier waarop zij leven. Persoonsgebonden factoren en de leefstijl van werknemers kunnen invloed hebben op arbeidsverzuim. Een werkgever die de gezondheid van werknemers in kaart wil brengen kan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) laten uitvoeren.

Bel direct met een adviseur

088-2778840

Direct een prijsopgave?

Vraag een offerte aan
— Diverse factoren lijken een rol te spelen bij ziekteverzuim.

Hoe staat het nu werkelijk met de gezondheid van werknemers?

Gezondheid van werknemers

In verschillende studies wordt roken aangemerkt als van invloed op verminderde arbeidsproductiviteit en arbeidsongeschiktheid. Iemand met zwaar overgewicht heeft een 1,5 keer zo grote kans op arbeidsongeschiktheid als werknemers met een gezond gewicht. Ook gebrek aan lichaamsbeweging lijkt een rol te spelen in ziekteverzuim. En natuurlijk hebben arbeidsrisico’s invloed op de gezondheid van werknemers. Maar hoe staat het nu werkelijk met de gezondheid van werknemers?

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Een werkgever die de gezondheid van zijn werknemers in kaart wil brengen kan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) laten uitvoeren. Dat kan aangevuld worden met elementen uit het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). De specialisten van Zorg van de Zaak brengen met een PMO leefstijl, het werkvermogen en arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s in kaart. Het laat zien of werknemers risico’s lopen en welke acties nodig zijn om hun inzetbaarheid te herstellen en verbeteren. De PMO richt zich dus op de risico’s voor de gezondheid op het werk, maar ook op het voorkomen van verzuim en het bevorderen van de algemene gezondheid. De PMO wordt daarmee gezien als een verbeterde PAGO.

Health Check

Het PMO bestaat uit een algemene health check, die kan worden aangevuld met onderzoeken naar wens van de werkgever. Bijvoorbeeld een werkplekonderzoek. In de health check ontvangen werknemers een medische vragenlijst om in te vullen. Daarnaast krijgen zij biometrisch onderzoek. Dat kan onder andere bestaan uit een bloed-, urine-, gehoor-, oogonderzoek en/of onderzoek naar de longfunctie.

Adviesgesprek met werknemer

Na afloop van de onderzoeken bespreekt een arts of vitaliteitscoach de resultaten met de werknemer en geeft advies over hoe de gezondheid te verbeteren door de leefstijl aan te passen. Bij resultaten die daartoe aanleiding geven, kan de bedrijfsarts doorverwijzen naar de huisarts voor aanvullend onderzoek. Uiteraard gaat Zorg van de Zaak zorgvuldig om met de medische gegevens van werknemers. Deze worden alleen met de werknemer besproken en niet met de werkgever.

Rapportage en advies werkgever

De werkgever ontvangt een rapportage over de gezondheid van werknemers op groepsniveau. Bovendien adviseren de arbodeskundigen van Zorg van de Zaak over het verkleinen van gezondheidsrisico’s en hoe deze maatregelen in te voeren. Met een PMO van Zorg van de Zaak krijgt de werkgever inzicht in de leefstijl en conditie van werknemers en kan daardoor gerichte preventieve maatregelen nemen om verzuim te beperken.

Direct een prijsopgave?'Preventief Medisch Onderzoek (PMO)'

Vraag offerte aan