Loading...

Trauma

Een heftig bedrijfsongeval, het overlijden van een collega, of een klant die helemaal door het lint gaat. Een ingrijpende gebeurtenis komt vaker voor dan we denken. En beperkt zich dus ook niet tot zware industrie of gevaarlijke beroepen. Als een werknemer een trauma meemaakt, dan is goede begeleiding en nazorg van belang om de ervaring te verwerken en om uitval te voorkomen.

Bel direct met een adviseur

088- 8008500

Vakkundig advies?

Stel uw vraag

Wordt een werknemer meteen opgevangen door de directe omgeving (zoals collega’s) dan is de kans op een posttraumatische stressstoornis kleiner.

Concentratie- en geheugenstoornissen

Bij een ingrijpende gebeurtenis is het zaak om als werkgever oog te hebben voor de mogelijke impact. Want het is niet vanzelfsprekend dat een werknemer alleen met een kop koffie weer snel op het normale niveau inzetbaar is. Werknemers met een trauma hebben vaak last van concentratie- en geheugenstoornissen en fysieke klachten. Hoewel een ingrijpende gebeurtenis vrijwel altijd onverwacht komt, kan de werkgever de opvang wel degelijk voorbereiden. En dit voorkomt onnodig ziekteverzuim.

Opvang zo dichtbij mogelijk

Uit onderzoek is gebleken dat als een werknemer na een ingrijpende gebeurtenis meteen wordt opgevangen door de directe omgeving (zoals collega’s) de kans op posttraumatische stressstoornis kleiner is dan wanneer de werknemer wordt opgevangen door externe hulpverleners. De professionals van GIMD, onderdeel van Zorg van de Zaak, ondersteunen werkgevers om dit in hun bedrijf in te richten. Zij doen dit bijvoorbeeld door het geven van een training die leidinggevenden helpt om adequate collegiale steun te leveren. Daarnaast bieden de professionals van GIMD ook ondersteuning als een werkgever een Collegiaal Opvang Team (COT) willen opzetten, Dan zorgen zij voor de opleiding van de leden.

Wat is raadzaam op welk moment?

Naast de opvang door de directe omgeving, is het goed om bij ingrijpende gebeurtenissen terug te kunnen vallen op een professionele traumabegeleider. Ook werkgevers die een COT hebben opgezet, hebben baat bij het inzetten van een traumabegeleider. De traumabegeleider van GIMD is hierin gespecialiseerd en geeft informatie en advies aan de werkgever: wat is raadzaam op welk moment?

Wat kan Zorg van de Zaak doen?

Door de zorg die werkgevers op deze manier bij een ingrijpende gebeurtenis bieden, ervaren werknemers veiligheid en rust. Hierdoor pakken zij sneller hun normale leven weer op en is hun inzetbaarheid zo spoedig mogelijk weer hersteld.

 

Vakkundig advies?'Trauma'

Stel uw vraag

GIMD: Bedrijfsmaatschappelijk werk

GIMD biedt dienstverlening op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, traumaopvang, vertrouwenspersoon en mediation. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers inspireren, adviseren, trainen en coachen organisaties en hun werknemers. Ons doel is een effectieve en plezierige werkomgeving te creëren die werknemers energie geeft en waarin doelstellingen en drijfveren van mens en organisatie in balans zijn.

Bezoek de website

Volg GIMD: Bedrijfsmaatschappelijk werk op