Loading...

Schulden

Uit cijfers van het Nibud blijkt, dat bijna 80 procent van de werkgevers een of meer werknemers in dienst heeft met schulden. De helft van de werkenden met schulden heeft een modaal tot bovenmodaal inkomen. Zij leven vaak onder hoge druk, waardoor hun functioneren achteruit gaat. Met budgetcoaching en schuldhulpverlening, kunnen veel financiële problemen voorkomen worden.

Bel direct met een adviseur

088- 8008500

Vakkundig advies?

Stel uw vraag
— Martin,

“Ik kon mijn financiële problemen maar niet loslaten. Hoe kon dit gebeurd zijn en hoe loste ik het op?”

Lees het hele verhaal

Financiële problemen op het werk

Soms is het gewoon pech dat iemand in de financiële problemen terechtkomt. Werknemers die hun rekeningen niet meer kunnen betalen, spreken er uit schaamte meestal niet over. Ze negeren aanmaningen en andere post, waardoor hun financiële situatie verergert. Natuurlijk heeft dit zijn weerslag op het werk. Schulden neem je overal mee naartoe en leiden vaak tot concentratieverlies en afnemende alertheid. Probeer als werknemer daarom altijd, hoe moeilijk het ook is, om problemen bespreekbaar te maken. Doe dit met de leidinggevende of neem iemand van de afdeling HR in vertrouwen.

Wat kan een werkgever doen?

Werknemers met schulden staan vaak onder hoge druk. Hun functioneren gaat achteruit en frequent ziekteverzuim ontstaat. Ze hebben baat bij een systematische aanpak van hun financiële problemen. Hoe eerder dat gebeurt, des te beter het is. Een werkgever die beleid hiervoor heeft en het gesprek aangaat, kan duidelijk een groot verschil maken. De werkgever heeft een signalerende functie. Hoewel een loonbeslag dikwijls een eerste signaal is, is het natuurlijk nog beter om schulden te voorkomen.

Voorkomen van problemen

Grip Schuldhulpverlening, een gespecialiseerde financiële zorgverlener van Zorg van de Zaak Netwerk op het gebied van budgetcoaching en schuldhulpverlening, heeft verschillende programma’s om financiële problemen te voorkomen. Deze zijn gericht op leidinggevenden en werknemers. Bijvoorbeeld een cursus ‘Hoe haal ik meer uit mijn geld’ voor werknemers, of ‘Schuldproblemen herkennen en bespreekbaar maken’ voor de leidinggevende.

Ondersteuning van werknemers met schulden

Ook ondersteunen de schuldhulpverleners van Grip Schuldhulpverlening werknemers met schulden bij het ordenen van hun financiële administratie. Ze hebben ruime ervaring als bedrijfsmaatschappelijk werker en hebben specifiek aandacht voor de gedragscomponent. Want schulden gaan vaak samen met een psychosociale problematiek. De gecertificeerde schuldhulpverleners van Grip Schuldhulpverlening pakken het systematisch aan en weten weer rust en structuur te creëren, waaraan mensen met schulden dringend behoefte hebben. Als de financiële administratie in balans is, kunnen nieuwe geldproblemen worden voorkomen. Dit heeft een positieve invloed op het functioneren van de werknemer en vergroot zijn of haar inzetbaarheid.

 

Vakkundig advies?'Werk en schuld'

Stel uw vraag

Grip: Schuldhulpverlening

Grip Schuldhulpverlening is specialist in budgetcoaching en schuldhulpverlening aan werknemers. Onze budgetcoaches leren mensen hun problemen en schulden inzichtelijk te maken en aan te pakken. Onze schuldhulpverleners gaan een stap verder en zorgen voor sanering van de schulden. Het doel is om te begeleiden naar een situatie waarbij schulden niet langer een belemmering vormen voor functioneren thuis of in het werk en dat mensen weer aansluiting vinden in de maatschappij.

Bezoek de website

Volg Grip: Schuldhulpverlening op