Loading...

De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

De bedrijfsarts werkt samen met de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts om zo meer tijd over te houden voor complexe vraagstukken en preventie. De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts ondersteunt de bedrijfsarts bij de dienstverlening die de bedrijfsarts aan werknemers en werkgevers biedt. Doordat de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts beschikbaar is, kan de dienstverlening aan werknemers en werkgevers sneller en laagdrempeliger worden uitgevoerd. Het is afhankelijk van het contract tussen de werkgever en Zorg van de Zaak of de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts is toegevoegd aan de dienstverlening.

Bel direct met een adviseur

088 008 89 45

Of stuur een bericht via ons

Contactformulier Download leaflet

Wat doet de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts?

De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts voert deeltaken uit namens en in opdracht van de bedrijfsarts uit. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk voor de advisering en begeleiding. De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts werkt intensief samen de bedrijfsarts. Deeltaken van de bedrijfsarts die de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts kan uitvoeren zijn:

  • verzuimbegeleiding
  • preventief spreekuur
  • werkplekbezoek of overleg
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO of PMO)

Deeltaken bij verzuimbegeleiding

De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts zal veelal het eerste gesprek voeren met de medewerker na een ziekmelding. Soms zijn werkhervattingsafspraken mogelijk. Als de afwezigheid van het werk langer gaat duren is inschakeling van de bedrijfsarts nodig. Nadat de bedrijfsarts de medewerker heeft gesproken, kan de bedrijfsarts de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts vragen het eerstvolgende gesprek met de medewerker uit te voeren. De bedrijfsarts blijft inzage houden in het volledige dossier en voert de regie over de sociaal – medische begeleiding.

Deeltaken bij een preventief spreekuur

De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts kan met toestemming van de medewerker een preventief gesprek hebben op verzoek van de medewerker. De bedrijfsarts blijft inzage houden in het volledige dossier en voert de regie over advisering en begeleiding.

Deeltaken op de werkplek of het bedrijf

De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts kan in opdracht van de bedrijfsarts deeltaken uitvoeren in het kader van verzuimbegeleiding en preventie op de werkplek. Zo mag de praktijkondersteuner bedrijfsarts overleggen met leidinggevenden of HR in het kader van verzuimbegeleiding en preventie.

Deeltaken bij de uitvoering van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Soms kan de bedrijfsarts een Praktijkondersteuner Bedrijfsarts vragen deeltaken uit te voeren bij een PAGO onderzoek.

Toegang tot de bedrijfsarts

De medewerker houdt altijd de mogelijkheid om een afspraak te laten plannen bij de bedrijfsarts als de afspraak bij de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts op dat moment niet volstaat.

Omgang met gezondheidsgegevens

De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts gaat zorgvuldig om met gezondheidsgegevens. Deze professional bespreekt met de medewerker gezondheids- en andere gegevens en registreert de gesprekgegevens in een afgeschermd dossier. Dit dossier is alleen toegankelijk voor de bedrijfsarts en waarnemende collega’s.