Schuldencrisis personeel treft elke werkgever

Blog van Walid Somers, schuldhulpverlener bij Grip, onderdeel van het Zorg van de Zaak netwerk

Werknemers met problematische schulden kunnen vaak goed worden geholpen. Dat kan de werkgever niet alleen. Schuldhulpverlening is een specialisme waar professionals voor nodig zijn. Werkgevers die daar goed mee samenwerken, merken dat ontsporingen op de werkvloer teruglopen.

Problematische schulden
Veel huishoudens zijn de laatste jaren getroffen door werkloosheid, ziekte, hogere kosten voor levensonderhoud of versobering van werk en inkomen. Bijna één op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden; zij kunnen hun rekeningen niet meer op tijd betalen, staan rood of hebben een creditcardschuld die ze niet kunnen aflossen.

Kosten van de schulden
Hoe penibel de situatie is, blijkt uit de meest recente cijfers van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) dat vandaag is uitgebracht. In Nederland heeft 62 procent van de werkgevers te maken met personeel met financiële problemen. Een werkgever is aan een werknemer met schulden die fulltime werkt en een modaal salaris verdient al snel 13.000 euro per jaar kwijt.

Ernst van de situatie
Werkgevers beseffen pas dat ook zij de dupe zijn als er deurwaarders op de stoep staan voor loonbeslag. Meestal heeft de schuldproblematiek dan al de nodige schade aangericht. Spanningen tussen collega’s bijvoorbeeld, fouten door concentratieverlies, verzuim als gevolg van stress, diefstallen en fraude. Goed functionerende medewerkers verliezen aan betrouwbaarheid, bijvoorbeeld omdat ze toegang hebben tot waardevolle bedrijfsmiddelen.

Herkenbare signalen
Werkgevers kunnen de problemen zien aankomen. Bekende signalen zijn werknemers die elke maand weer aandringen op snelle uitbetaling van salarissen, die hun vrije tijd willen ruilen voor geld, die onverklaarbaar zwak presteren en die lenen van collega’s. Worstelen deze werknemers ook nog eens met stress, dan zijn de alarmsignalen wel heel sterk.

Het gesprek aangaan
Hoe beter de werkgever hierop is voorbereid, hoe kleiner de schade. Dit begint met alertheid van de werkgever op alarmsignalen. Die dienen als basis om als werkgever en werknemer samen het gesprek aan te gaan over mogelijke schuldproblematiek. Werknemers moeten zich veilig voelen om eerlijk te vertellen hoe hun situatie is, zonder zorgen over verwijten. Zodra ze ervan overtuigd zijn dat een constructieve oplossing mogelijk is, werken zij graag mee.

Hernieuwde energie
Het maatschappelijk probleem van de schulden wordt hiermee niet opgelost. Wat wel haalbaar is, is het voorkomen van schade aan de bedrijfsvoering. Zodra werknemers licht zien aan het einde van de tunnel, valt er vaak een last van ze af. Met hernieuwde energie zetten zij zich in. Verrassingen doen zich niet meer voor, waardoor de inzetbaarheid van medewerkers zich herstelt.