Risico beroepsziekte door gevaarlijke stoffen grootst in landbouw, industrie en zorg

Gevaarlijke stoffen zijn een sluipmoordenaar en vormen één van de drie grootste risico’s voor beroepsziekten. Ruim één miljoen Nederlanders heeft op het werk te maken met gevaarlijke stoffen. Dit leidt tot bijna 3.000 sterfgevallen per jaar. Met name in de landbouw, industrie en gezondheids- en welzijnssector is het risico groot. Deze week start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met TNO een vierjarig programma dat gericht is op de preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Met dit programma vragen zij de komende maanden aandacht voor de risico’s en gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen en dragen zijn concrete oplossingen aan.

Lees meer