Preventie houdt de winkel veilig, gezond en plezierig

Blog Daniel Kuin

De detailhandel en de horeca zijn de grootste bron van werkgelegenheid. Maar het zijn ook kwetsbare sectoren, waar dagelijks wel een overval plaatsvindt. Die vormt een bron van stress, angstgevoel en ziekteverzuim. Een goede preventie is daarom goed voor gezond winkelen, ook voor het personeel.

De Nederlandse werkvloer is een van de veiligste ter wereld. Werkgevers en werknemers doen daar ontzettend hun best voor. Helaas hebben zij de veiligheid niet volledig in eigen hand. Veel dreiging komt van buiten, met name in de detailhandel en de horeca. Dagelijks vindt ergens in ons land een overval plaats op een winkel, pompstation, snackbar of restaurant. De totale financiële schade daarvan bedraagt ruim een miljard euro, aldus het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Niet alleen de ondernemer is de dupe, ook de werknemer lijdt schade. Vooral in de vorm van angst en stress, die hun sporen nog lang nalaten. Veel slachtoffers worstelen met gevoelens van onveiligheid. Die bedreigen de arbeidsvreugde, de motivatie en uiteindelijk de inzetbaarheid. Dit is schade die moeilijker te repareren is dan een ontwrichte deur of een omgevallen kledingrek. Elke verzuimdag kost de werkgever honderden euro’s per dag.

Terecht vragen de tienduizenden werkgevers in de detailhandel en de horeca hier aandacht voor. Alleen al in de detailhandel werken meer dan 800.000 mensen, tien procent van de werkgelegenheid in ons land. De horeca is goed voor een half miljoen medewerkers. Criminaliteit is een vraagstuk dat ondernemers niet alleen kunnen oplossen.

Maar de veiligheid voor hun personeel is wel hun verantwoordelijkheid. Als werkgever hebben zij een zorgplicht tegenover hun medewerkers. Nog niet alle winkeliers en restauranthouders beseffen hoeveel middelen zij hebben om hun personeel te beschermen tegen winkelcriminaliteit (het verzamelwoord voor overvallen in de horeca en de detailhandel).

De reeds bij wet verplichte RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is hiervoor een handig hulpmiddel. Hiermee kunnen zij de veiligheidsrisico’s van het personeel goed in kaart brengen. Van daaruit is het een kleine stap om effectieve maatregelen te nemen. Verminder bijvoorbeeld de kwetsbaarheid door openen en sluiten door minimaal twee werknemers te laten verrichten. Zorg dat er behalve de nummercode bij het openen van de deur ook een alarmcode is. Maak beveiligingsbeelden en toon iedere bezoeker dat die gemaakt worden. Dat geeft iedere klant een gevoel van veiligheid en kwaadwillenden weten dat ze in beeld komen.

Zorg ook dat medewerkers weten hoe zij moeten reageren bij een overval. Een goed uitgangspunt hiervoor is de methode RAAK: Rustig blijven, Aanvaarden, Afgeven van geld of goed, Kijken. Onderzoek wijst uit dat weerstand bieden aan de overvaller amper soelaas biedt. Kijken is van belang, omdat daarmee informatie wordt verzameld over de daders. Die helpt bij de opsporing.

Gelukkig pakken al veel ondernemers in de detailhandel en de horeca dit soort aanbevelingen goed op. In de afgelopen acht jaar is het aantal overvallen op winkels en andere bedrijven meer dan gehalveerd. Het kan echter altijd beter en dus veiliger. Met name vergroting van het veiligheidsbewustzijn van werknemers is daarbij belangrijk. Een veilige winkel betekent ook een gezonde winkel. Voor de klant, voor de winkelier en ook voor de medewerker.