Praktijkcase Waterschap Friesland

Praktijkcase Waterschap Friesland

Waterschap Friesland is verantwoordelijk voor een goed waterpeil in sloten en meren, bewaakt de waterkwaliteit en zuivert het afvalwater voor de de provincie Friesland en het Groninger Westerkwartier. Het waterschap zorgt ervoor dat dit gebied veilig en leefbaar is en de bewoners droge voeten houden. Bij deze organisatie werken zo’n 600 medewerkers waaronder ecologen, hydrologen, watermanagers, rattenvangers, een dijkgraaf, management en stafmedewerkers. Zij moeten zich continu aanpassen aan en inspelen op veranderingen in het klimaat en de samenleving. Voor het werk betekent dit interacteren, innoveren, samenwerken en blijven verbeteren.

Aanpak duurzame inzetbaarheid

De organisatie is in verandering. De directie van Waterschap Friesland wil transparantie en naar een professionele en open aanspreekcultuur waarbij directie, management en medewerkers elkaar overal op kunnen aanspreken. Daarnaast investeert het waterschap in blijvende inzetbaarheid en vitaliteit van haar medewerkers omdat zij, vanwege de verhoogde pensioenleeftijd, veelal langer doorwerken. De gemiddelde leeftijd van medewerkers is toegenomen en vacatures zijn lastig te vervullen waardoor een hogere werkdruk ontstaat.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Waterschap Friesland wil dat zowel leidinggevenden als medewerkers zelf de regie en het eigenaarschap nemen voor hun inzetbaarheid, vitaliteit en employability door samen hierover het goede gesprek te voeren. Dat is nodig om goed te kunnen functioneren in een veranderende organisatie. Zorg van de Zaak sluit met haar visie op en aanpak van inzetbaarheid hierop aan; hoe zorg je voor gemotiveerde medewerkers die ook op de lange termijn optimaal functioneren. Preventie leidt tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers en voorkomt verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Leidinggevende en medewerker in de 1e lijn, bedrijfsarts in de 2e lijn
De leidinggevende is voor een medewerker de aangewezen persoon om over het functioneren en blijvende inzetbaarheid in gesprek te zijn. Leidinggevenden van Waterschap Friesland worstelden met het eigen regiemodel en sturen op inzetbare medewerkers. Tijdens een training verbeterde Zorg van de Zaak hun vaardigheden. Leidinggevenden beschikken nu over tools voor oplossingsgerichte gespreksvoering, vroegsignalering, inzetbaarheid en terugvalpreventie. De focus ligt nu op de mogelijkheden en toekomst van medewerkers en niet op beperkingen. Tijdens ‘het goede gesprek’ maken leidinggevende en medewerker hun wederzijdse belangen, behoeften en wensen kenbaar en stemmen die op elkaar af. Medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid en denken zelf mee over oplossingen. De leidinggevende schept de randvoorwaarden.

Regie op eigen inzetbaarheid door medewerker
De balans tussen werk(druk) en privé is voor de medewerkers van Waterschap Friesland een uitdaging. Het is in het belang van de organisatie en belangrijk voor de medewerkers zelf dat zij gemotiveerd zijn, op de langere termijn plezier houden in hun werk, gezond en inzetbaar blijven. Om dat te bereiken biedt de directie alle medewerkers de training ‘Regie op je eigen werk’ aan. In deze training, die 2,5 uur duurt, neemt de arbeids- & organisatiedeskundige van Zorg van de Zaak de medewerker mee in zijn visie op de-medicaliseren: “Ga als er sprake is van levensvraagstukken of andere ongemakken met je leidinggevende in gesprek. Wacht niet af, blijf in dialoog en denk samen na over mogelijkheden en oplossingen. Hanteer daarbij het ICF-model om je inzetbaarheid als een balansvraagstuk te benaderen in plaats van een medisch probleem.” Het ICF-model helpt de medewerker bij de bewustwording van zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om vitaal te zijn en aan het werk te blijven.

De bijeenkomsten inspireren en zetten aan tot denken. Medewerkers ervaren de training als een cadeautje van het werk. Er vindt interactie plaats over hoe medewerkers zelf over hun eigen inzetbaarheid en verantwoordelijkheid hierin denken en wat ze daarvan vinden. Vitaliteit en hoe je met je leefstijl omgaat is ook onderwerp van gesprek. Verder is geïnventariseerd in wat het werken bij Waterschap Friesland nog mooier maakt. Ook is gesproken over arbeidsethos; wat doe je zelf en hoe transparant ben je. Alle medewerkers krijgen een rugzak met tools om een persoonlijke ‘APK’ uit te voeren, te ontdekken wat nodig is om voldoening uit het werk te halen, zich persoonlijk te ontwikkelen en inzetbaar te blijven. Zo bevat de rugzak folders over interventiemogelijkheden, een spinner om te ontstressen en een geel koord om tijdig ‘aan de bel te trekken’. Doordat medewerkers de tijd nemen zich te bezinnen, doen ze niet alleen de dingen goed maar ook de goede dingen. Zitten ze lekkerder in hun vel want je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.

Resultaat

Medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie. Het past in een participatie samenleving ze bij hun eigen inzetbaarheid te betrekken om het beste uit zichzelf te halen. Bevlogen medewerkers hebben passie voor de inhoud van hun werk en krijgen energie van de taken die zij doen. De training ‘Regie op je eigen werk’ draagt hieraan bij met uiteindelijk duurzaam inzetbare en vitale medewerkers als resultaat. De gewenste (aanspreek)cultuur ontstaat waarin het prettig werken is. Medewerkers komen in beweging en zijn loyaal naar de organisatie omdat zij voor elkaar zorgen. Op basis van de input van medewerkers is een verbeterplan opgesteld om gezamenlijk tot de veranderingen bij Waterschap Friesland te komen. Waterschap Friesland heeft andere organisaties in de gelegenheid gesteld de training ‘Regie op je eigen werk’ bij te wonen. Hierdoor is een netwerk ontstaan waarbij de organisaties van elkaar leren.