Persbericht: Zorg van de Zaak trekt Diederik Stapel aan als psycholoog

Tweede kans als behandelaar bij verslavingszorginstelling.

Utrecht, 14 november 2016 – Psycholoog Diederik Stapel is per 1 november jl. als behandelaar in dienst getreden bij verslavingsinstelling Rodersana, onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk. De psycholoog zal deel gaan uitmaken van het multidisciplinaire behandelteam op de klinische locatie in Oirschot, waar mensen met ernstige verslavingsproblemen worden behandeld. Rodersana helpt personen én hun naasten bij het overwinnen van een alcohol-, medicijnen-, drugs-, game-, seks-, internet-, of gokverslaving

Tweede kans
De aanstelling past binnen de filosofie van Zorg van de Zaak, dat mensen met werk gelukkiger zijn. En dat mensen ondanks de fouten die ze eerder in hun leven hebben gemaakt een tweede kans verdienen. Diederik Stapel ziet er na vijf jaar naar uit om weer aan het werk te gaan. “Ik ben blij dat Zorg van de Zaak mij deze kans biedt om bij Rodersana aan de slag te gaan. Ik hoop dat ik met mijn mix van opleiding, vaardigheden, talenten en ervaringen van meerwaarde kan zijn voor deze bijzondere instelling.”

Bram Bakker
Psychiater Bram Bakker, medisch directeur van Rodersana, denkt dat Stapel uitstekend past binnen het behandelteam. “De meeste verslaafden zijn getalenteerde mensen, die ergens in hun leven de weg zijn kwijtgeraakt. Wij proberen ze weer terug te helpen in een functionerend bestaan. Diederik Stapel heeft overeenkomsten met de mensen die wij behandelen, maar bezit naar onze overtuiging óók de professionele talenten om een bijdrage aan hun herstel te leveren.”

Ervaringsdeskundige
Stapel publiceerde zeer recent het boek ‘Zuchten en verder’. Een openhartige en indringende beschrijving van de ernstige existentialistische crisis waarin hij zelf belandde na de affaire rond fraude met wetenschappelijke onderzoeken. Ervaringsdeskundigheid die in de gehele GGZ, en zeker ook in de verslavingszorg, als belangrijke toegevoegde waarde wordt gezien.

Over Zorg van de Zaak Netwerk
Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg, met ruim 3000 medewerkers en een omzet van 250 miljoen euro. Tot het netwerk behoren een bedrijfszorgdienstverlener én diverse expertisebedrijven op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), schuldhulpverlening (Grip), verslavingen (Rodersana), eetstoornissen (Co-eur), bedrijfsmaatschappelijke issues (Gimd), psychische klachten (Skils), Christelijke GGZ (In de Bres) en Payrolling (LPD). Kortom, organisaties die helpen om medewerkers gezonder te (kunnen) laten werken, verzuim te beperken en de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. Verder biedt het Netwerk ook nog medische zorg met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Het daarbij behorende Brandwondencentrum staat nationaal en internationaal aan de top. Voor meer informatie: www.zorgvandezaak.nl & www.rkz.nl.

Over Rodersana
Rodersana is een erkende verslavingszorginstelling waar kwaliteit, resultaat en vertrouwen centraal staan. Vanuit een integrale behandelfilosofie, waarin wetenschappelijk onderbouwde neurobiologische en psychologische behandelprincipes zijn ingebed, streven zij naar een duurzame controle over de verslaving. De aanpak is succesvol: cliënten waarderen Rodersana met een 8,7. Voor meer informatie: www.rodersana.nl.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zorg van de Zaak, Anouk-Aimée Lilipaly, Persvoorlichter. Telefoon: 06 203 791 32. E-mail: anouk-aimee.lilipaly@zorgvandezaak.nl of communicatie@zorgvandezaak.nl.