PERSBERICHT – Zorg van de Zaak en Novadic-Kentron praten over toekomst

Utrecht/Vught, 7 maart 2017 – Bedrijvennetwerk Zorg van de Zaak en verslavingszorginstelling Novadic-Kentron zijn voornemens om elkaar op strategisch en operationeel niveau te versterken en onderzoeken de samenwerkingsmogelijkheden. Beide organisaties verwachten dat de samenwerking bijdraagt aan een solide fundament van waaruit uitdagingen binnen het voortdurend veranderende zorglandschap in de toekomst kunnen worden aangegaan. 

Novadic-Kentron (NK) is een verslavingszorginstelling die haar deskundigheid inzet voor een gezondere, veiligere en socialere leefwereld. Daarin staat samenwerking centraal, zowel intern als extern. Zorg van de Zaak deelt de ambitie van NK om met toewijding te werken aan een herstelondersteunend behandelklimaat en ziet de eventuele samenwerking als een kans om nieuwe perspectieven en initiatieven te ontwikkelen die recht doen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid, aan de zorgvraag van cliënten, alsook aan de professionele trots en ambitie van de individuele medewerker.

Geïntegreerd aanbod
Angeline van Dijk, algemeen directeur Zorg van de Zaak: “Wij zijn blij met een eventueel samenwerkingsverband met NK. Door de synergie die al tussen diverse bedrijfsonderdelen bestaat, biedt deze versterking ons beide nieuwe ontwikkelkansen op het gebied van zorg en specifiek verslavingszorg. Samen kunnen we zorgdragen voor een nauw verweven netwerk met een geïntegreerd en flexibel aanbod. Zodat niet alleen recht wordt gedaan aan de complexe en vaak (comorbide) psychiatrische en psychosociale problematieken, maar ook zorg op maat kan worden geboden aan zowel de individuele cliënt als zijn of haar sociale omgeving.”

Investeren in kwaliteit
Walther Tibosch, bestuurder NK: “NK heeft een moeilijke tijd achter de rug en is door stevige ingrepen steeds beter in staat om onze uitstekende verslavingszorg op een kosteneffectieve manier aan te bieden. De situatie was kritisch, maar onze toekomst is kansrijk en we gaan nu voor investeren in een verdere ontwikkeling van onze kwaliteit”.

Nader onderzoek en overleg stakeholders
De komende maanden zal nader worden onderzocht op welke manier een mogelijk partnership kan worden vormgegeven. Dit is echter mede afhankelijk van een positieve houding van banken en verzekeraars. Verder is de beoogde overeenkomst ook onder voorbehoud van goedkeuring door ondermeer de relevante toezichthouders, mededingingsautoriteiten en advisering door medezeggenschapsorganen. Partijen streven ernaar de samenwerking per medio 2017 te bekrachtigen.