PERSBERICHT: Zorg van de Zaak support Stoptober

Utrecht – 13 september 2015 – Zorg van de Zaak en FC Utrecht hebben vandaag hun eerste gezamenlijke preventiecampagne afgetrapt in het stadion Galgenwaard in Utrecht. De campagne die bedrijven oproept om stoppen met roken op het werk te stimuleren, is ook gelieerd aan Stoptober, hét initiatief van het Longfonds, de Hartstichting, KWF kankerbestrijding, het ministerie van VWS, Alliantie Nederland rookvrij, Trimbos Instituut en GGD Ghor Nederland. Naast de aanwezigheid van vele bedrijven werd de aftrap bijgewoond door Staatssecretaris van Rijn van VWS, gerenommeerd longarts Pauline Dekker van het Rode Kruis Ziekenhuis en Wethouder Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, Victor Everhardt. Onder het mom ‘goed voorbeeld doet volgen’ presenteerde FC Utrecht, ook haar eigen ‘stopteam’ bestaande uit oud-voetballers Hans van der Haar en Jan van Halst, medewerkers en supporters.

Aandacht Stoptober
Rondom de thuiswedstrijd tussen FC Utrecht en Vitesse werd op verschillende manieren aandacht gevraagd voor Stoptober, dat rokers oproept om voor 28 dagen een stoppoging te ondernemen. Niet alleen via het officiële wedstrijdtenue van FC Utrecht, het FC Utrecht Stopteam en diverse boardings in het stadion, maar ook via sprekers die tijdens het kick-off event nader ingingen op deze thematiek. Het kick-off event werd geopend door Staatssecretaris Van Rijn die namens het ministerie van VWS benadrukte wat het belang van het stimuleren van stoppen met roken op het werk is. Daarnaast leverde longarts Pauline Dekker een belangrijke bijdrage met haar lezing over de positieve effecten van stoppen met roken op de inzetbaarheid van medewerkers.

Meer aandacht preventie
Marius Touwen, algemeen directeur Zorg van de Zaak: “De toenemende problematiek van leefstijl- en gedragsziektes dwingt ons ertoe om, in onze ambitie om duurzame inzetbaarheid te realiseren, meer aandacht aan preventie te geven. Omdat stoppen met roken het grootste effect heeft op de gezondheid én inzetbaarheid van medewerkers, maar op de werkvloer nog onbesproken blijft, vormt dát voor ons de aanleiding om hier allereerst aandacht aan te besteden.”

FC Utrecht neemt voortouw
Wilco van Schaik, algemeen directeur FC Utrecht: “Het doet mij deugd dat we zo vroeg in het seizoen al gezamenlijk zo’n mooie preventiecampagne uitrollen. Door onze krachten te bundelen, vragen we niet alleen aandacht voor het stoppen met roken, maar bieden we bedrijven en haar werknemers – onder wie ook veel supporters van FC Utrecht – de mogelijkheid om daadwerkelijk in actie te komen. Ons FC Utrecht Stopteam gaat het voortouw nemen waarna, zo verwachten wij, velen zullen volgen. Wij als club willen hiermee de preventie richting onze achterban agenderen. En dat we dát samen met onze hoofdsponsor Zorg van de Zaak doen, maakt dit samenwerkingsverband uniek in Nederland.”

Noot voor redactie
Voor nadere informatie, beeldmateriaal, vragen en/of opmerkingen kunt u onderstaande persoon contacten:
Zorg van de Zaak, Femke Bijlhout, Communicatieadviseur
Telefoon: 06 21 82 15 19. E-mail: femke.bijlhout@zorgvandezaak.nl
communicatie@zorgvandezaak.nl. Zie ook www.zorgvandezaak.nl.

Over Zorg van de Zaak
Zorg van de Zaak Netwerk bestaat uit diverse organisaties op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg en medische zorg, met in totaal 2750 medewerkers en een omzet van 250 miljoen euro. Tot het netwerk behoren arbodiensten en expertisebedrijven bestaande uit bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen, psychologen en loopbaanadviseurs. Kortom, organisaties die helpen om medewerkers gezonder te (kunnen) laten werken, verzuim te beperken en de inzetbaarheid van medewerkers verhogen. Naast bedrijfszorg bieden wij ook medische zorg met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Het Rode Kruis Ziekenhuis is een middelgroot algemeen ziekenhuis voor de regio IJmond. Het Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis staat nationaal en internationaal aan de top. Voor meer informatie: www.zorgvandezaak.nl & www.rkz.nl.

Stoptober_006_groot Stoptober_002_groot