Laden...

Zorg van de Zaak Foundation

Iedereen verdient een kans om te participeren in de maatschappij. Vanuit deze drijfveer richtte Zorg van de Zaak Netwerk in 2015 Zorg van de Zaak Foundation op. Deze stichting ondersteunt projecten in Nederland en ontwikkelingslanden die mensen helpen om zelf een volgende stap in hun leven te zetten.

Working together in Bolivia scaled

Onze projecten & een duurzame investering

Zorg van de Zaak Foundation helpt mensen om uit een afhankelijkheidssituatie te stappen en grip op hun leven te krijgen. Met haar kennis, ervaring en netwerk steunt de stichting projecten waardoor mensen zelf aan de slag kunnen en actief deelnemen aan de maatschappij. Deze projecten zijn heel divers: in locatie, omvang en inhoud. Hulp aan alleenstaande moeders in Nederland om te re-integreren op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. En begeleiding van getraumatiseerde kinderen in Bolivia en ondersteuning van een agrarisch bedrijf in Zuid-Afrika. Hiertoe werkt de stichting samen met organisaties die middenin de samenleving staan.

Kansen creëren voor mensen, zodat ze kunnen participeren in de maatschappij.

Zorg van de Zaak Foundation steunt organisaties in binnen- en buitenland. Dit doen we samen met lokale partners en aan de hand van voorbeeldprojecten. De projecten van de foundation zijn met name gericht op arbeidsparticipatie, ondernemerschap en economische bedrijvigheid. De benodigde financiële middelen haalt de foundation vanuit haar 25%-aandelenbelang in Zorg van de Zaak Netwerk. Daarnaast steunt zij bij haar activiteiten op de expertise van deze marktleider in bedrijfs-, leefstijl- en medische zorg. Projecten die zijn gericht op zelfstandigheid en duurzaamheid, zodat ze blijven bestaan. Ook als wij weg zijn.

We zetten ons actief in om de mensen en organisaties achter de projecten te leren kennen. Dit doen we vanuit een sterke overtuiging dat mensen verantwoording kunnen nemen en uiteindelijk zelf willen bijdragen aan de samenleving. Soms kiezen we voor risico’s en gaan we aan de slag met vernieuwende plannen waarvan het succes nog niet is bewezen. Projecten kunnen mislukken. Dat hoort bij ons werk en daar leren we van.

Meer weten?

"Kansen creëren voor mensen, zodat ze kunnen participeren in de maatschappij"

Bekijk de video (links) waarin verschillende (oud-)bestuursleden meer over de foundation vertellen. Of ga naar www.zorgvandezaak.foundation

Meer informatie over Foundation