Ontslagwet veel te star voor werkgever

Ontslagrecht Werkgever

Het huidige ontslagrecht is zo star dat zelfs werkgevers met een goed verhaal vaak niet van hun werknemer afkomen, ook al is hun huwelijk allang op de klippen gelopen. Een volgend kabinet moet de rechter veel meer vrijheid en discretionaire bevoegdheid geven om zelf te bepalen of een werkgever zijn werknemer mag ontslaan. Dat concluderen onderzoekers en arbeidsrechtexperts Max Keulaerds en Ruben Houweling in hun evaluatie van de Wet Werk en Zekerheid, die in op 1 juli 2015 in werking trad.