Ken de weg bij ongewenst gedrag op de werkvloer

Bijna 1 op de 6 werknemers krijgt regelmatig te maken met grensoverschrijdend gedrag, en dat aantal stijgt (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018, TNO/CBS). Om (preventieve) maatregelen te nemen kan een werkgever kiezen voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Dit kan iemand zijn uit uw organisatie (intern), maar u kunt ook een externe vertrouwenspersoon inschakelen. Zij kunnen collega’s opvangen en begeleiden, maar ook optreden als er sprake is van ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesten, intimidatie of discriminatie. Bovendien helpen zij de organisatie om actief beleid in te zetten rondom het voorkomen van ongewenst gedrag.

Hoewel het niet wettelijk verplicht is om een vertrouwenspersoon in de organisatie te hebben, kan een vertrouwenspersoon zeker bijdragen aan een sociaal veilige werkomgeving. De werkgever is volgens de Arbowet wel verplicht om beleid te voeren gericht om psychosociale arbeidsbelasting. Redenen genoeg om de aanpak van ongewenst gedrag te organiseren en te borgen binnen de organisatie.

Sofija Markovic- de Vries is een van de vertrouwenspersonen van Gimd en helpt organisaties bij sociale veiligheid. Ze verzorgt in haar werk ook trainingen rondom ongewenste omgangsvormen: “Dat er communicatie over is met elkaar, is al goed. Het schept soms hele nieuwe inzichten. Soms zijn collega’s zich ook niet bewust wat hun opmerking of gedrag met de benadeelde collega doet. Dat zijn mooie inzichten die tijdens z’n gesprek ontstaan.” Lees hier haar verhaal.


Heeft uw organisatie al een vertrouwenspersoon? Bekijk bij Gimd de mogelijkheden voor het opleiden van een eigen vertouwenspersoon of schakel een externe vertrouwenspersoon in.