Nieuwsblog coronavirus

1 juni: Deze nieuwsblog is gesloten. Via onze kanalen en nieuwsbrief houden we u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen in onze dienstverlening rondom het coronavirus.

25 mei: Belangrijke informatie over dienstverlening Zorg van de Zaak

Tot 1 juni zetten wij alle geplande (fysieke) afspraken met onze professionals om in een telefonische afspraak. Wij verzorgen onze dienstverlening ook na 1 juni 2020 zoveel mogelijk telefonisch en via beeldbellen. Bij een telefonische afspraak belt onze professional met een anoniem nummer rond het afgesproken tijdstip. Let op! Door de drukte kan dit tijdstip afwijken van het geplande tijdstip. Houdt u rekening met een marge van 2 uur.

Onze professionals kunnen een fysieke afspraak maken met uw werknemer als dit noodzakelijk is. De beoordeling hiervan vindt per casus plaats door de professional. Hierbij vermijden wij gesprekken met meer dan drie personen in één ruimte. Als uw werknemers worden uitgenodigd voor een fysieke afspraak, ontvangen zij ter voorbereiding op hun bezoek extra informatie. Ook wijzen wij hen bij aankomst bij onze locatie op de te volgen instructies.

12 mei: Mentale uitputting door thuiswerken

Nu we massaal thuiswerken, valt voor veel werknemers structuur weg. Wat betekent dit voor ons functioneren? En hoe zorg je dat je op een goede manier om kunt gaan met deze nieuwe werkelijkheid? “Vergaande digitalisering was vóór de coronacrisis al een probleem voor veel cliënten. Zeker nu ze thuis online moeten werken, raken werk en ontspanning sterker dan ooit met elkaar verweven. Hierdoor voelen mensen zich sneller overwerkt. Met chaotisch gedrag, inefficiëntie en vermoeidheid als gevolg”, vertelt Ulrika Leons in NRC vandaag. Zij is directeur bij Skils, onderdeel van Zorg van de Zaak. Skils begeleidt werknemers om zich bewust te worden van hun aandacht, en het brein hersteltijd te gunnen. Juist nu is breinvriendelijk werken extra belangrijk. Wil je meer weten over preventie van mentale klachten? Lees hier meer informatie of volg een prikkelsessie.


11 mei: Samenvatting en adviezen bij addendum UWV Wet Verbetering Poortwachter

Het UWV geeft meer duidelijkheid over de impact van COVID-19 op de beoordeling van re-integratietrajecten van werknemers. De Werkwijzer Poortwachter van het UWV is én blijft het uitgangspunt bij het beoordelen of u zich als werkgever optimaal heeft ingezet voor van de re-integratie. Als aanvulling op de werkwijzer heeft het UWV een addendum opgesteld met meer duidelijkheid over de beoordeling ten tijde van COVID-19. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten uit het addendum en enkele adviezen.


7 mei: Versoepeling landelijke maatregelen: verantwoord afbouwen

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Rutte benadrukt: “We kunnen Nederland alleen van het slot houden als iedereen zich verstandig blijft gedragen en zich aan de gedragsregels blijft houden.”

Een overzicht van de nieuwe coronamaatregelen:


30 april: Mentale gezondheid van werkend Nederland onder druk

De gevolgen van de coronacrisis zijn niet alleen fysiek maar ook mentaal, blijkt uit de Ipsos-peiling (NOS). 35 procent van ongeveer 1000 ondervraagden zegt meer stress te ervaren als gevolg van de coronacrisis. Mensen zijn onzeker over hun gezondheid, hun baan of hun toekomst. Dit kan het functioneren privé of op het werk in de weg staan. Daarom is het belangrijk om hier als werkgever nu aandacht voor te hebben. Dit voorkomt uitval door psychische klachten op langere termijn. Oplossingen voor klachten zoals stress en angst zijn terug te vinden op de corona desk. Bekijk de mogelijkheden. 


28 april: Whitepaper veilig werken 

Hoe zorgt u als werkgever voor een veilige en gezonde werkomgeving in corona tijden? Naast de praktische maatregelen en gevolgen, heeft u misschien ook vragen over hoe uw medewerkers omgaan met deze crisis en hoe u mentale ondersteuning kunt bieden. Lees hierover meer in de whitepaper van Gimd, onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk.

Download de whitepaper


21 april: Verlenging maatregelen tegen coronavirus 

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus worden verlengd. Wel komt er voorzichtig ruimte voor kinderen en jongeren.

Volgens MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof is het voor veel ondernemers een klap dat ze ook de komende weken nog niet open kunnen. “De zorgen zijn groot. In het tweede noodpakket moeten we antwoorden vinden op de vraag hoe we de omzetderving van bedrijven straks compenseren. Ook in de 1,5 metereconomie zal er daarna verlies worden geleden. Daarnaast moeten we verder focussen op wat wél mogelijk is de komende tijd.”


21 april: Meer mensen lopen op hun tenen door de coronacrisis 

In het AD komt Monique van Dongen-van Litsenburg, manager en adviseur bij Gimd, aan het woord over de dreigende overbelasting van werknemers als gevolg van de coronacrisis. Gimd is onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk. Van Dongen waarschuwt in het artikel voor overbelasting van werknemers.
“Op dit moment gaat het veel over wat er nú gebeurt en gaat het nog te weinig over de gevolgen die dit heeft en het voorkomen van erger op de lange termijn.” Er zou meer aandacht moeten komen voor preventie, zo stelt zij.

Hoe kunt u als werkgever goed voor werknemers zorgen tijdens de coronacrisis? Door hun zorgen serieus te nemen en steun te bieden nu het nodig is. Gimd ziet afgelopen weken een flinke toename in telefoontjes van de Telefonische hulplijn voor werknemers. Het team krijgt vragen over psychische en psychosociale problemen, maar ook steeds meer over eenzaamheid, stress thuis en opvoedproblemen. Lees meer op de website van Gimd.

Voor advies over vraagstukken over het coronavirus en inzetbaarheid, kunnen werkgevers ook terecht bij de corona desk van Zorg van de Zaak.


20 april: Versnelling in GGD-testproces met COVID-19 check van Zorg van de Zaak Netwerk, &niped en Streeklab Haarlem 

Het GGD-proces om zorgmedewerkers te testen, die buiten ziekenhuizen werken en Coronaverschijnselen hebben, werkt te traag. Met de COVID-19 check voor zorgpersoneel wordt een snelle aansluiting op dit GGD-proces geboden én worden tevens de bedrijfsarts en HR manager ontzorgd. De COVID-19 Check is een initiatief van Zorg van de Zaak Netwerk, &niped en Streeklab Haarlem, die vorige maand eerst de variant voor eigen zorgpersoneel introduceerden.
Vraag hier een check aan voor uw organisatie.


8 april: Corona desk voor directe hulp en advies voor werkgevers 

Het coronavirus zorgt voor veel praktische vragen en zorgen. Hoe gaat u om met onrust bij werknemers? Hoe houdt u iedereen verbonden nu collega’s veelal vanuit huis werken? En wat is er nodig voor een gezonde thuiswerkplek? De corona desk van Zorg van de Zaak Netwerk biedt directe hulp bij vraagstukken over inzetbaarheid en het coronavirus. Professionals uit diverse expertises denken met u mee in een passende oplossing. Schakel vrijblijvend onze corona desk in.


6 april: Piek in ziekteverzuim door corona 

De verzuimcijfers over het eerste kwartaal van dit jaar laten een duidelijke coronapiek zien in de tweede helft van maart. Na de aangekondigde maatregelen is het aantal ziektegevallen significant toegenomen met 26,9% ten opzichte van februari. Met name in de sectoren industrie & vervoer (46,1%), zorg (29,6%) en retail & zakelijk (29,3%). In alle hectiek zijn ook werknemers ziekgemeld die in normale omstandigheden waren blijven werken. Heeft u vragen over ziekmelden van werknemers? Of wilt u weten wanneer iemand weer aan het werk kan? Bekijk dan ons advies over ziek- en herstelmelden bij corona.


3 april: Uitbreiding COVID-19 check door Zorg van de Zaak Netwerk 

De COVID-19 check van Zorg van de Zaak Netwerk is nu voor alle werknemers in vitale beroepen beschikbaar. Deze check is ontwikkeld in samenwerking met Streeklab Haarlem en &niped. In eerste instantie was de check alleen beschikbaar voor kritisch zorgpersoneel, maar inmiddels is de doelgroep uitgebreid. De Covid-19 check bestaat uit een uitgebreide online screening conform de richtlijnen van het RIVM. Dit wordt mogelijk gevolgd door een persoonlijk gesprek met een arts van Zorg van de Zaak en/of een Covid-19 test. Het doel is om professionals in de zorg en werknemers met vitale beroepen ondersteuning te bieden in het beantwoorden van hun vragen tijdens de corona crisis en hen snel uitsluitsel te geven of zij besmet zijn met het coronavirus.

Meer informatie en aanmelden


1 april: Getroffen ondernemers kunnen tegemoetkoming aanvragen 

Ondernemers die zijn getroffen door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet kunnen nu een tegemoetkoming aanvragen. De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is geopend en biedt een eenmalig bedrag van 4.000 euro. De aanvraagperiode loopt vanaf 27 maart tot en met 26 juni 2020. Lees meer.


31 maart: Tips voor thuiswerken

Hoe wordt thuiswerken een succes? In de eerste tip leggen onze ergonomen uit waar een thuiswerkplek aan moet voldoen. Denk aan een juiste houding, hoogte van een beeldscherm en de omgeving. Bekijk waar een thuiswerkplek aan moet voldoen.


31 maart: Inhoud van NOW-regeling is bekend

Vandaag heeft het kabinet de voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud voor werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. Naar verwachting kunnen bedrijven vanaf 6 april tot en met 31 mei 2020 bij het UWV deze tegemoetkoming voor loonkosten aanvragen. Indien bedrijven voldoen aan de voorwaarden, volgt er binnen twee tot vier weken een voorschot.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid of kijk de persconferentie terug van Wouter Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Fred Paling, voorzitter Raad van Bestuur UWV.


30 maart: Advies voor ziek- en herstelmelden van werknemers

Bij werkgevers is er soms onduidelijkheid over het melden van verzuim in relatie tot het coronavirus. Zorg van de Zaak staat u zo goed mogelijk bij en helpt u graag. Daarom vindt u op onze website een download met uitgebreid advies voor het ziek- en herstelmelden bij het coronavirus. Hierin leest u meer over de redenen wanneer u een werknemer wel of niet kunt ziekmelden. Zo weet u wat u moet doen. Ook is er een beslisboom die in het kort aangeeft welk advies geldt bij een ziekmelding.


24 maart: Telefonische dienstverlening tot 1 juni

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen verlengt Zorg van de Zaak Netwerk de eerdere aanpassingen in de dienstverlening:

– Voor alle dienstverlening van Zorg van de Zaak Netwerk geldt dat geplande (fysieke) afspraken worden omgezet naar telefonische spreekuren. Dit geldt ook voor spreekuren die nog niet zijn ingepland. Deze aanpassing zal gelden tot 1 juni 2020. 

– Mocht u gedurende deze periode fysiek contact hebben met onze professionals (bijvoorbeeld voor overleg), dan houden wij altijd 1,5 meter afstand.

– Meer informatie over de aanpaste dienstverlening van de expertisebedrijven in het netwerk kunt u vinden op de websites (Co-eur, Rodersana, Ready for Change, Novadic-Kentron, Margolin, Gimd, Skils, Winnock).

Gezien de uitzonderlijke noodsituatie, rekenen we op uw begrip.

Op deze pagina hebben we alle veelgestelde vragen van werkgevers en werknemers verzameld. Ook vindt u hier een aantal handige documenten die u helpen om uw organisatie voor te bereiden en de juiste maatregelen te nemen.

Bekijk veelgestelde vragen coronavirus


24 maart: Wegwijzer maatregelen ondernemers

Wat doe je als je minder werk hebt voor je personeel, tijdelijk geen inkomsten hebt als zzp’er of bijvoorbeeld je belastingen niet op tijd kunt betalen? In de wegwijzer van Branchevereniging OVAL vindt u een verwijzing naar meer informatie over o.a. de NOW, MKB-kredieten en ondernemersfinanciering.


23 maart: Aanscherping landelijke maatregelen door kabinet

Het kabinet heeft vandaag maatregelen aangescherpt in de aanpak van het coronavirus. Een overzicht van de maatregelen:

 


23 maart: Verschil tussen hooitkoorts en een coronabesmetting

Verkoudheidsklachten door hooikoorts lijken erg op de symptomen van een coronabesmetting, en dat kan veel mensen ongerust maken. Hoe herken je of jij of iemand anders hooikoorts of corona heeft?

Koorts is het belangrijkste onderscheid tussen corona en hooikoorts. Bij hooikoorts komt, ondanks de naam, koorts vrijwel niet voor. Veel mensen die besmet zijn met corona hebben wel koorts. Ook niezen is verschillend. Niezen door hooikoorts komt vaak voort door geïrriteerde ogen en kriebel in de neus, bij corona komt het door een neusverkoudheid. Lees meer in dit artikel.

Bij twijfel en bij verkoudheid is het advies van het RIVM nog steeds: binnen blijven.

 


19 maart: Hulpmaatregelen voor ondernemers

Ondernemers kunnen gebruik maken van een aantal maatregelen uit het noodpakket. De Kamer van Koophandel (KvK) biedt een overzicht van de regelingen, bedoeld om MKB’ers en ZZP’ers te helpen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus.

Daarnaast komen banken, in aanvulling op het pakket van het kabinet, met gezamenlijke maatregelen die hun zakelijke klanten meer lucht geven. Kleinere ondernemingen krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten. Lees meer over deze maatregel bij de Vereniging van Nederlandse Banken.

Ook de Belastingdienst geeft ondernemers drie maanden uitstel van belastingen als zij door het coronavirus in problemen komen. Een aanvraag van uitstel is gemakkelijker gemaakt en wordt bovendien direct in gang gezet. Lees meer over het uitstel bij de Belastingdienst.


18 maart: Economische maatregelen van kabinet

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Lees meer bij Rijksoverheid.

Een overzicht van de maatregelen:


16 maart: Aanpassingen spreekuren arbodienstverlening

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet zondag 15 maart aanvullende maatregelen aangekondigd. Er is besloten om de scholen en de kinderopvang in Nederland te sluiten. Hetzelfde geldt voor alle horecagelegenheden en sportclubs. Samen met de aangescherpte maatregelen van donderdag 12 maart (thuiswerken waar mogelijk en beperken sociale contacten) gelden deze extra maatregelen nu tot 6 april 2020.

Naar aanleiding van deze maatregelen voert Zorg van de Zaak Netwerk tijdelijke aanpassingen door in de dienstverlening. Welke aanpassingen dit zijn, is afhankelijk van het onderdeel van het netwerk.

  • Zo geldt voor de arbodienstverlening van Zorg van de Zaak dat alle geplande (fysieke) afspraken worden omgezet naar telefonische spreekuren. Dit geldt ook voor spreekuren die nog niet zijn ingepland.
  • Meer informatie over de aanpaste dienstverlening van de andere bedrijven in het netwerk kunt u vinden op de websites (Co-eur, Rodersana, Ready for Change, Novadic-Kentron, Margolin).

Gezien de uitzonderlijke noodsituatie, rekenen we op uw begrip.

Op deze pagina hebben we alle veelgestelde vragen van werkgevers en werknemers verzameld. Ook vindt u hier een aantal handige documenten die u helpen om uw organisatie voor te bereiden en de juiste maatregelen te nemen.

Bekijk veelgestelde vragen coronavirus


16 maart: Cruciale beroepsgroepen

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.
Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.

Om welke beroepsgroepen dit gaat, leest u op de website van de Rijksoverheid.


13 maart: Informatiesheet voor werkgevers

De verspreiding van het nieuwe coronavirus leidt tot vragen bij Nederlandse werkgevers. In deze informatiesheet van branchvereniging OVAL worden enkele vragen over het coronavirus in relatie tot werk en de rol van de bedrijfsarts en de arbodienst beantwoord.


12 maart: Wat moet je doen?