‘Breinvriendelijk werken begint met strak agendabeheer: inschatten, blokkeren, niet proppen’

Als de boog altijd gespannen staat, liggen stressgerelateerde en psychische klachten op de loer. Om meer aandacht te vragen voor het brein op de werkvloer heeft Zorg van de Zaak de landelijke campagne “Breinvriendelijk werken” gelanceerd. Jan van Griensven, bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak Netwerk, vertelt hoe en waarom hij breinvriendelijke technieken toepast in zijn werk.

‘Ik krijg bij Zorg van de Zaak de kans om met grote klanten te werken in de industrie, denk aan staal, papier en levensmiddelen. Veiligheid staat hier voorop: er zijn duidelijke kaders, doelen en richtlijnen. Daar houd ik van. De rollen en verwachtingen zijn helder en vormen de basis voor een goede samenwerking. Hierdoor ervaar ik weinig tot geen stress.

Doordat we een netwerk zijn, kunnen we makkelijker interventies inzetten. We kunnen medewerkers snel verwijzen naar bijvoorbeeld een revalidatiearts of psycholoog. Daar waar ons zorgstelsel het nog wel eens laat afweten en muurtjes optrekt, brengt Zorg van de Zaak verschillende zorgdisciplines dichter bij elkaar. Altijd met het doel mensen de best mogelijke zorg te verlenen.

Breinvriendelijk werken betekent voor mij dat ik voldoende tijd en ruimte neem, maar ook krijg, voor de taken die ik uitvoer. Goede zorg kost tijd. Dit begint met strak agendabeheer: inschatten, blokkeren, niet proppen. Mijn heimelijke genoegen is om altijd vijf minuten eerder klaar te zijn dan de tijd die ik ergens voor had gereserveerd. Dan heb ik ‘vakantie’, ga ik even buiten een rondje lopen bijvoorbeeld, en op die manier glijd ik ontspannen door mijn dag heen..

Heb ik een vergadering? Dan zorg ik dat ik standaard een kwartier van tevoren aanwezig ben, zodat ik nog even rustig koffie kan halen en een praatje kan maken. En als er aan me wordt gevraagd om mee te denken over een bepaalde casus, dan is mijn antwoord: dat doe ik graag, maar daar heb ik wel tijd voor nodig. Als er meteen een reactie wordt verwacht, zeg ik nee. Het is je eigen verantwoordelijkheid om grenzen te stellen.’