Nieuwe aanpak burn-out

Resultaten uit nieuw onderzoek naar geheugen, aandacht en concentratie, vormen de aanleiding voor een nieuwe aanpak van burn-outs door bedrijfsartsen. Door digitalisering, automatisering en flexibilisering is de manier waarop we werken veranderd. Ook de rol die werk speelt in ons leven is niet meer hetzelfde. Mensen willen met hun baan nu meer bereiken, zoals voldoening en zelfontplooiing. Dit heeft zijn weerslag op werknemers. Daarom is er een nieuwe richtlijn opgesteld voor psychische problemen. Onderdeel hiervan is dat bij behandeling direct met oplossingen aan de slag wordt gegaan. En minder tijd verloren gaat aan het analyseren van wat er niet goed gaat.

Deze positieve insteek is ook de basis voor de werkwijze Zorg van de Zaak. Wij denken in mogelijkheden. Wat kun je zelf doen, en van wie heb je hulp nodig om zo snel mogelijk weer mee te kunnen doen?

Lees meer in dit artikel.