Meeste werknemers slaan zich veerkrachtig door de coronacrisis heen

De coronacrisis heeft (nog) niet geleid tot meer burn-outs. Dit blijkt uit TNO-onderzoek uitgevoerd onder 10.000 werknemers, ingevuld over de eerste drie coronamaanden. Van de ondervraagden werkte 44 procent thuis: twee derde volledig en een derde deels. Verder zijn iets minder mensen gaan overwerken, maar de mensen die dat wel doen werken meer uren over. Onderzoeker Wendela Hooftman: “Het onderzoek laat niet alleen positieve kanten aan het thuiswerken zien, maar vooral ook hoe veerkrachtig mensen zijn. In het begin voelden mensen zich minder productief, maar achteraf was dat een soort opstartfase waar men moest wennen en ook nog thuis een goede werkplek moesten creëren. Later zeiden dezelfde mensen dat ze productiever thuis werkten dan op kantoor. Maar er zijn ook nog valkuilen: maar één op de vier thuiswerkers neemt een kleine pauze tussendoor, dat is natuurlijk niet goed.”

Hoe ervaren uw werknemers het thuiswerken? Het gemis van collega’s en een verstoorde werk-privébalans vragen soms om passende oplossingen. De screening coronastress van Skils biedt inzicht in de impact van corona op het functioneren. Uw werknemer krijgt inzicht in de impact van de coronacrisis op zijn of haar functioneren. Afhankelijk van de ernst van de klachten en de impact, bespreekt een (GZ) psycholoog met een werknemer welke stappen hij of zij het beste kan ondernemen. Lees hier meer over deze screening bij Skils.