Leidinggeven op afstand: hoe pakt u dat aan?

Van de een op de andere dag werken hele organisaties massaal vanuit huis. Hoewel veel werknemers gewend waren om af en toe thuis te werken, betekende de afgelopen periode een kentering voor veel organisaties. Thuiswerken heeft een grote impact op de dagelijkse manier van aansturing, communicatie en samenwerking, maar ook op dagelijkse ontmoetingen en momenten van sociale nabijheid. Een aantal aandachtspunten bij leidinggeven op afstand:

– Betrek werknemers
Op afstand krijgen werknemers minder mee over hoe de organisatie ervoor staat en welke toegevoegde waarde hun werk heeft. Er ligt een grote taak voor leidinggevenden om hun werknemers zo goed mogelijk bij de organisatie te (blijven) betrekken. Zorg dat de organisatie zichtbaar blijft door te praten over hoe werknemers bijdragen aan de organisatie.
In deze tijden blijkt het moeilijker om te overleggen met collega’s over werk. Werkgevers moeten zorgen dat er voldoende reflectie- en brainstormmomenten blijven staan om ideeën uit te kunnen wisselen.

– Maak afspraken over bereikbaarheid
Door de vervaagde grens tussen werk en privé, ligt het risico op de loer dat werknemers onvoldoende afstand nemen van het werk. Dit kan op lange termijn leiden tot uitval. Daarom is het belangrijk om in gesprek te gaan over flexibiliteit in uren en over bereikbaarheid. Doordat je de verwachtingen kenbaar maakt, ontstaat meer rust.

– Heb aandacht voor het mentale welzijn
Werknemers ervaren onzekerheid of angst voor het virus of de gevolgen ervan voor werk en toekomst. Dit kan stress opleveren. Hebben collega’s daarnaast nog voldoende motivatie en plezier in hun werk? Signalen die op de werkvloer opvallen, worden op afstand vaak gemist. Als werkgever kunt u houvast en steun bieden en gevoelens van onzekerheid en angst serieus nemen. Ga in gesprek en luister ook echt naar de zorgen van collega’s.

Stimuleer informeel contact tussen collega’s onderling
Dit is misschien wel de meest verwaarloosde behoefte op dit moment. Via videobellen of de telefoon is niet dezelfde sociale sfeer te creëren, zoals bij lunches of tijdens wandelingen met collega’s. Als werkgever kunt u een belangrijke rol spelen in het signaleren van kwetsbare collega’s, die misschien eenzaamheid of onrust ervaren. Ga met hen in gesprek. Zorg er bijvoorbeeld ook voor dat werknemers elkaar informeel blijven zien, door alternatieve uitjes te organiseren als een online bingo, proeverij of pubquiz.

Download hier een complete thuiswerkgids voor werknemers en werkgevers.
Hierin vindt u meer praktische tips om gezond en vitaal te blijven tijdens het thuiswerken, met ook praktische lichaamsoefeningen.


Training Leidinggeven op afstand

Heeft u behoefte aan meer handvaten om in contact te blijven met werknemers? Volg dan onze training verzorgd door Zorg van de Zaak Experts. Lees hier meer.