Krapte op arbeidsmarkt neemt snel toe

krapte arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. In acht van de twaalf provincies van Nederland hebben werkgevers moeite om vacatures te vervullen. Twee jaar geleden was dit nog in geen enkele provincie. Dit blijkt uit recente cijfers die het UWV onlangs bekend heeft gemaakt. Zorg van de Zaak adviseert werkgevers daarom om de inzetbaarheid van medewerkers als belangrijk speerpunt te nemen om in te kunnen spelen op de krapte op de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt is in de afgelopen paar jaar in een hoog tempo krapper geworden, blijkt uit onderzoek van het UWV. Uit het bericht blijkt dat eind 2018 de arbeidsmarkt krap was in acht van de twaalf provincies, terwijl dit twee jaar eerder nog in geen van de provincies het geval was. Eind 2018 waren er vier provincies met een ‘gemiddelde’ arbeidsmarkt. Dit zijn Flevoland, Drenthe, Friesland en Groningen. Hier zijn nog relatief voldoende werkzoekenden voor het aantal vacatures te vinden. Toch kan het zijn dat de arbeidsmarkt daar in bepaalde beroepen wel krap is. Zo is de arbeidsmarkt voor ICT-personeel in alle provincies krap of zelfs zeer krap te noemen.

Investeren in preventie op de werkvloer is nodig om de uitdagingen aan te kunnen waar werkend Nederland voor staat, zoals vergrijzing, ontgroening, langer doorwerken, robotisering en de groeiende vraag naar personeel. Het inzetbaar houden van uw werknemers is ons antwoord op de roep om preventie, die steeds luider klinkt in de samenleving.

Met 5 preventiethema’s richten wij ons op het laten floreren van uw medewerkers en het voorkomen van de negatieve effecten van (langdurige) uitval uit het arbeidsproces voor zowel werknemer als werkgever. De 5 preventiethema’s die wij extra onder de aandacht brengen zijn: verzuimregie, regie op inzetbaarheid, veilig en gezond werken, Breinvriendelijk Werken, gezondheid & leefstijl.

Intake en advies

Bij Zorg van de Zaak is het vanaf heden mogelijk om een intake- en adviesgesprek aan te gaan over de mogelijkheden om themagericht aan de slag te gaan met preventie binnen uw organisatie. Op basis van uw wensen en huidige situatie, geven we aan wat de mogelijkheden zijn. U bepaalt na dit intake- en adviesgesprek zélf of u de vervolgstap samen met ons wilt zetten! Lees hier meer over intake & advies bij Zorg van de Zaak.