Geen RI&E of Plan van Aanpak? Verwacht hoge boetes!

De Raad van State heeft op 23 juli 2019 besloten tot een wijziging in de Arbowetgeving. De inspectie SZW gaat vanaf deze maand strenger controleren of werkgevers voldoen aan de verplichtingen rondom de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). De inspectie kan daarbij ook direct en hogere boetes opleggen.

In februari kondigde staatssecretaris van Ark al aan dat de boetes voor het niet hebben van een up to date RI&E en plan van aanpak, omhoog gaan (lees hier ons eerdere bericht hierover). De reden hiervoor is dat ruim de helft van alle werkgevers in Nederland niet voldoet aan de Arbowet. Zij hebben geen Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). Veel bedrijven blijven dus achter en pakken risico’s niet of onvoldoende aan.

De inspectie gaat vanaf deze maand strenger controleren, en kan daarbij ook direct en hogere boetes opleggen. Zoals te lezen in het beleidsregel, zijn er een aantal aangescherpte sancties:

  • De (maximale) boete voor bedrijven die de verplichtingen met betrekking tot de RI&E onvoldoende naleven, is verhoogd van € 3.000 naar € 4.500.
  • Het ontbreken van een RI&E is aangemerkt als een overtreding met directe boete.
  • Het ontbreken van een Plan van Aanpak kan nu een boete opleveren van € 3.000 in plaats van € 750. Ook deze tekortkoming wordt nu aangemerkt als een overtreding met directe boete.

Een andere verandering is dat de Inspectie SZW bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname, rekening houdt met de ernst en de duur van het letsel en de duur van de ziekenhuisopname. Hoe ernstiger de gevolgen, hoe hoger de boete.

Voor goed arbobeleid is het nodig dat werkgevers een overzicht opstellen van alle risico’s. De RI&E bestaat uit drie onderdelen die samen een geïntegreerde aanpak vormen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkplek te beheersen. Zo voorkom je ongevallen en gezondheidsklachten.


Met de ondersteuning en het advies van Zorg van de Zaak heeft u de garantie dat u voldoet aan uw zorgplicht en de wettelijke RI&E-verplichting. Wilt u meer weten over onze RI&E, dan kunt u bellen met onze experts via 030 212 3890. U kunt ook een mail sturen naar infoexperts@zorgvandezaak.nl of bekijk onze website.