Europees actieplan voor duurzame inzetbaarheid ouderen

De Europese werkgever- en werknemersorganisaties hebben afspraken gemaakt over beleid dat ervoor moet gaan zorgen, dat medewerkers zinvol en gezond tot aan het pensioen kunnen doorwerken. Deze plannen zijn samengevat in het werkprogramma Active Ageing (‘actief ouder worden’). In de kern komt het erop neer dat werkgever ervoor dient te zorgen dat er goede preventieve zorg is; er adequate (digitale) scholing is; teams zoveel mogelijk zijn samengesteld uit verschillende leeftijden en er een goede kennisoverdracht is tussen jong en oud.  Lees meer.