Eerste resultaten pilot ‘Diabetes omkeren in de ploeg’ veelbelovend

Leefstijl wint aan interesse. Gezien de forse toename van diabetes en het verhoogde risico op diabetes type 2 door het langdurig werken in ploegendienst, zouden leefstijl interventies gekoppeld aan de werkcontext de belangrijke focus van de bedrijfsarts kunnen worden.

Daarom is begin 2020 is de eerste pilotgroep gestart binnen het project ‘Diabetes omkeren in de ploeg’. Hierin worden ploegendienstmedewerkers van Tata Steel met type 2 diabetes (DM2) ondersteund in het realiseren van een gedragsverandering ten aanzien van hun leefstijl. Ondanks het wegvallen van groepstrainingen en een deel van de persoonlijke begeleiding door corona, zijn de eerste resultaten positief.

Pilot aangepast aan behoeften medewerkers

Samen met Tata Steel, TNO en LUMC heeft Zorg van de Zaak een gepersonaliseerde leefstijlinterventie voor deze doelgroep ontwikkeld. Daarbij is een eerder door TNO ontwikkelde interventie aangepast aan de behoeften van de medewerkers en hun werkomstandigheden. Het doel is ploegendienstmedewerkers met diabetes type 2 te ondersteunen in het realiseren van een gedragsverandering ten aanzien van hun leefstijl. En daarmee uitzicht te bieden op minder ziektelast, minder medicijnen én het behoud van inzetbaarheid tijdens de nachtdienst.

Terugblik op traject

Begin 2020 is begonnen met de pilotgroep, bestaande uit zes deelnemers. Zes weken met intensief en frequent contact tussen deelnemers en hun begeleiders zat er op toen de corona crisis losbarstte. De deelnemers zijn doorgegaan, maar het virus heeft wel behoorlijke impact op het programma gehad. Voor het sporten waren de deelnemers opeens op zichzelf aangewezen. Aanvankelijk ging dat erg goed, maar na verloop van tijd bleek het toch lastig om frequent sporten vol te houden.

Ondanks uitzonderlijke omstandigheden toch mooie resultaten 

De interventie is inmiddels afgerond en de resultaten zijn, ondanks de lastige omstandigheden, positief. De kilo’s die ze voor corona waren afgevallen zijn eraf gebleven. Dat zegt wel iets over de gedragsverandering die werknemers hebben doorgemaakt. Het merendeel is (weer) fanatiek aan het sporten. Als het even kan doen ze dat met elkaar vlakbij Tata Steel (Vitaliteitscentrum Heliomare).

Deze eerste pilot laat zien dat het inzetten van de bewezen gepersonaliseerde leefstijlinterventie ook in de werkomgeving lijkt te werken. Binnenkort start een tweede pilotgroep van 16 deelnemers hoopvol en met enthousiasme onder medische begeleiding van Zorg van de Zaak bedrijfsarts Hinke Anja Werkman.


Wilt u meer weten over dit innovatieve leefstijlproject? Neem dan contact op met Hinke Anja Werkman (hinke.anja.werkman@zorgvandezaak.nl ) of Sonja Smits (sonja.smits@zorgvandezaak.nl ).

Lees meer op over dit project op deze pagina.