Loading...
Lees andere verhalen

Henk

Directeur HRM - 48 jaar
“De uitval in mijn district bleef maar stijgen. De dialoog aangaan bleek de oplossing.”

Scenarioplanning

“We hadden een extreem hoog ziekteverzuim, 9,4%. En we hadden geen flauw idee waar het aan lag, laat staan wat we er aan konden doen. Meestal vroegen we aan iemand als ie weer terug was na ziekte: ‘Joh gaat ’t weer? Goed dat je terug bent’. En dan maar hopen dat ie niet snel weer ziek werd. Niet echt een diepgravende aanpak nee, maar daar was de cultuur ook niet naar. Het was meer van aanpakken geblazen, de schouders eronder.”

Scenarioplanning leert je te kijken naar re-integratiemogelijkheden op de lange termijn

“Wat we altijd deden was kijken naar iemands gezondheidsproblemen in plaats van naar het hele plaatje. Hoe ziet iemands functioneren er op het werk uit? Hoe is de thuissituatie? Hoe staat iemand in het leven? Dat is allemaal belangrijk voor het functioneren van een werknemer. Bij Scenarioplanning leer je als werkgever eigenlijk om te kijken naar re-integratiemogelijkheden op de lange termijn. Het is een systematiek waarbij je via 15 mogelijke routes tot re-integratie komt. Het is een systeem waarbij zowel werkgever als werknemer intensief betrokken zijn. Met als doel om de werknemer weer gelukkig en succesvol aan de slag te krijgen. Het grappige was dat ik het meteen in de praktijk kon brengen bij een werknemer die heel vaak uitviel vanwege migraine en die ook heel erg tegen enige vorm van hulp was. Na doorvragen bleek dat hij een gokprobleem had. En dus ook problemen thuis en financiële hommeles. We zijn het allemaal aan gaan pakken. En met ‘we’ bedoel ik ook zeker de werknemer. Het was een eye opener voor me, dat je door het probleem achter het probleem te zoeken tot een oplossing komt.

Grip op de zaak

“De grootste verandering bij mij is geweest om te beseffen en ook te ervaren dat je heel veel invloed hebt als werkgever. In een korte tijd zagen we het ziekteverzuim met procenten dalen. Maar, en dat is nog veel belangrijker, je zag dat mensen weer met plezier aan de slag gingen en zelfvoldoening uit hun werk haalden. En daar gaat het om. Zo blijf je gezond en energiek aan het werk. Als je goed luistert naar mensen hoor je ook dat niemand graag verzuimt van zijn werk. Er is altijd wel iets. Soms dus niet eens direct een fysieke oorzaak. Als je dat maar weet en dus altijd luistert naar mensen dan houd je praktisch iedereen aan de slag. Heel mooi om mee te maken.”

De verhalen zijn gebaseerd op onze dagelijkse praktijk. Om privacy-redenen zijn de namen en portretten gefingeerd.

Systeemaanpak bij langdurig en complex verzuim

Zorg van de Zaak werkt met de unieke methodiek ‘Scenarioplanning’, waarbij op basis van een aantal vastgestelde scenario’s inzicht ontstaat in de duur van verzuim en de mogelijkheden van terugkeer. Het is een proactieve methode die werkgevers kunnen inzetten om langdurig en complex verzuim effectief te verminderen en terugval te voorkomen.

Lees verder
Download hier Onze whitepaper over wat een werkgever mag vragen en vastleggen bij verzuim.