Loading...
Lees andere verhalen

Judith

HR directeur - 40 jaar
"Mensen zijn ons kapitaal dus dat besteed je niet uit."

“Je hebt gewoon een partner nodig om het écht goed te doen”.

Hoe een HR Directeur bij een grote gemeente het eigen regiemodel in de maatwerkregeling Arbo-wet toepast.

“Wij hebben voor het eigen regiemodel gekozen omdat het de beste keuze is voor onze werknemers. En omdat we zelf de touwtjes in handen willen houden. Bij HR kennen we het bedrijf en de bedrijfscultuur nou eenmaal het beste. We kunnen goed inschatten welk preventiebeleid voor onze teams het meest geschikt is. Uiteindelijk gaat het om onze mensen, ons grootste kapitaal."

Sommige zaken heb je al in huis, die wil je niet extra inkopen

“Wij hebben bijvoorbeeld zelf inzetbaarheidscoaches in huis die onze leidinggevenden bijstaan. We werken met eigen bedrijfsartsen en met bedrijfsartsen van Zorg van de Zaak. Een casemanager Poortwachter hebben we ook zelf. Maar voor bijvoorbeeld de aanpak van optimale communicatie met bedrijfsartsen en de organisatie van de spreekuurafspraken hebben we hulp nodig. De regelgeving is zo uitgebreid en de uitvoering luistert heel nauw. Voor je het weet taxeer je een situatie niet goed en heb je een loonsanctie aan je broek”.

Een taxatiefout is gauw gemaakt

“Een voorbeeld van zo’n niet goed getaxeerde situatie deed zich twee jaar terug voor. Drie medewerkers zaten in een traject om weer terug te keren naar hun eigen werk. Tijdens het traject dachten wij dat terugkeer toch niet mogelijk was. Vervolgens kwam de WIA beoordeling en bleek dat we zaken over het hoofd hadden gezien. Dat er tóch mogelijkheden waren geweest om die collega’s weer aan de slag te laten gaan binnen de organisatie. Balen natuurlijk, ook omdat het een flinke loonsanctie met zich mee brengt”.

Werkhervattingmanagement

“Zoiets als met die drie collega’s gaat ons niet snel meer overkomen omdat we nu werken met een aanpak voor Werkhervattingmanagement van Zorg van de Zaak. Hierin maken we in de eerste stappen al meteen de juiste taxatie van de situatie. En wordt de samenwerking tussen bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, inzetbaarheidscoach, leidinggevende en medewerker vlekkeloos geregeld. Geen ruis meer op de lijn dus. Het heeft ons een daling van het verzuimvolume van bijna 40% opgeleverd. En een halvering van de instroom in de WIA. In één jaar. Zoiets kun je eenvoudigweg niet realiseren zonder een specialist. Daarnaast hebben we nu de zekerheid dat we volledig compliant zijn, dat is voor ons als gemeente een absolute prioriteit”.

Eigen regie

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om zelf de regie over hun bedrijfsgezondheidszorg te voeren. En niet zonder reden: het werkt heel goed. Waar u zich wellicht minder van bewust bent, zijn de risico’s die u daarbij loopt. En waarmee u zich potentieel op glad ijs begeeft. Op onze website leest u alles over de verplichtingen in de maatwerkregeling. En over de oplossingen van Zorg van de Zaak.

Lees verder
Download hier 3. Whitepaper Privacyregels bij werkhervatting