Careyn draagt kraamzorg over aan Naviva

Stichting Careyn en Naviva Kraamzorg hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de overdracht van Careyn Kraamzorg aan Naviva. Careyn is daarmee in staat zich sterker te focussen op de zorg aan ouderen en kwetsbaren. Naviva verwacht dat door de bundeling van krachten de kwaliteit van zorg en dienstverlening aan cliënten verder verbetert.

Alle 430 medewerkers van Careyn Kraamzorg en Geboortecentrum Origine zullen overgaan naar Naviva. Daarmee zal het aantal medewerkers van Naviva tot circa 1.500 stijgen en het aantal cliënten tot 22.000. Bij afronding van de overdracht verandert Careyn Kraamzorg van naam in Naviva Kraamzorg. Geboortecentrum Origine in Breda behoudt haar naam.

‘Prachtig toekomstperspectief’
Marijke Helderman, directeur van Careyn Kraamzorg, is blij met de deal. ‘In Naviva hebben wij een partij gevonden die kraamzorg als kerntaak heeft. Bij Careyn is kraamzorg een vreemde eend in de bijt, nu de zorgorganisatie ervoor gekozen heeft om zich volledig op de zorg voor ouderen en kwetsbaren te concentreren. De ambitie van Naviva om koploper in de kraamzorg te zijn, spreekt ons bijzonder aan. De overdracht biedt onze medewerkers en cliënten een prachtig toekomstperspectief.’

Ginel van Weering, bestuurder van Naviva deelt het enthousiasme van Helderman.  ‘Het verder verbeteren en vernieuwen van de kwaliteit van de kraamzorg vereist een zekere schaalgrootte. De krachtenbundeling met Careyn Kraamzorg stelt ons in staat om nog meer te investeren in innovatie en de  deskundigheid van onze medewerkers. Het betekent ook meer flexibiliteit om niet-planbare zorg te kunnen bieden.’

Zorg van de Zaak
Naviva Kraamzorg is sinds vorig jaar onderdeel van het  Zorg van de Zaak Netwerk. Peter van Maris, lid hoofddirectie Zorg van de Zaak: ‘Wij zijn blij met deze aanvulling op ons netwerk. De verdere groei van de kraamzorgtak past in de ambitie van Zorg van de Zaak om haar activiteiten op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg te verbreden en haar positie te verstevigen.’

Onder voorbehoud
De transactie is nog onderhevig aan interne goedkeuringen en consultatieprocedures met de ondernemingsraden en cliëntenraden. Ook de vakbonden zullen nog worden geraadpleegd. De partijen zullen voorts de voorgenomen overdracht ter goedkeuring voorleggen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De overdracht zal naar verwachting dit voorjaar kunnen worden afgerond. Financiële details over de transactie worden niet bekendgemaakt.